مسیر استفاده از توالی‌یابی برای تشخیص چندین بیماری مختلف، هموار شد

یافته‌های محققان نشان داد که می‌توان از توالی‌یابی نانوحفره‌ای برای تشخیص همزمان چندین نشانگر بیماری استفاده نمود.

در ۳۰ سال گذشته، توالی‌یابی نانوحفره‌ای به‌عنوان مؤثرترین و اقتصادی‌ترین روش برای توالی‌یابی DNA ظاهر شده است. این فناوری محققان را قادر می سازد تا عناصر پیچیده ژنوم را بررسی کنند، اما در عین حال این روش با سایر مولکول‌های زیستی که ممکن است به‌عنوان شاخص‌های بیماری شناخته شود، ناسازگار باشد.

دانشمندان امپریال کالج لندن اکنون راه حل این محدودیت را کشف کرده‌اند. روش آنها به‌طور همزمان می‌تواند ۴۰ نشانگر، مانند پروتئین‌ها، میکرو RNA و انتقال‌دهنده‌های عصبی را درون خون انسان شناسایی کند.

این یافته جدید امکان تولید داروهای سفارشی را فراهم می‌کند و ممکن است تشخیص پیشرفته و دقیق سرطان و بیماری‌های قلبی و همچنین برنامه‌های درمانی خاص را برای بیمار فراهم کند. الکساندر ایوانوف، یکی از اعضای این تیم در امپریال کالج، گفت که بسیاری از مؤلفه‌های این فناوری قبلاً وجود داشته‌اند. کار ما در این پروژه، هم‌افزایی و به گرد هم آوردن این مولفه‌ها بود.»

دانشمندان در مقاله‌ای که در این رابطه به چاپ رساندند نشان دادند که چگونه می‌توان از توالی‌یابی برای تشخیص ۴۰ نشانگر مجزا در نمونه‌های خون انسان استفاده کرد.