کارگاه آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت در نمایشگاه نانو برگزار می‌شود

شرکت بهره‌ور گستر پیشاهنگ در طول نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۲ اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه مدیریت کیفیت می‌کند. این کارگاه‌ها از ۱۳ آبان الی ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه فناوری‌ نانو برگزار می‌شود.

 

شنبه ۱۳ آبان ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰ مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی – ISO 13485
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ مدیریت محیط زیست – ISO 14001
یکشنبه ۱۴ آبان ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰ تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها – ISO/IEC 17025
۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ CE
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰ ATEX
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ GMP
دوشنبه ۱۵آبان ۰۹:۰۰-۱۲:۰۰ مدیریت کیفیت – ISO 9001
۱۲:۰۰-۱۵:۰۰ HSE-MS