مردم به چه محصولات نانویی علاقه دارند

مردم با فناوری‌های نوین به ویژه در وسایل و لوازم صنعتی و پزشکی که در آن نانو به‌کار رفته است علاقه بیشتری نشان می‌دهند.