برگزاری نشست باتری با هدف تقسیم کار ملی در نمایشگاه فناوری نانو

نشست باتری با حضور دکتر مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و روسای ستاد مواد، انرژی، نانو و حمل و نقل در آخرین روز برپایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

به گزارش ستاد نانو، احسان شکاریان رییس گروه توسعه فناوری ستاد نانو در خصوص برگزاری این نشست به خبرنگار ستاد گفت: موضوع باتری یکی از موضوعات مهم ملی کشور است که در چند سال اخیر با توجه به لزوم و اهمیت استفاده از باتری‌ها در صنایع مختلف، ارگان‌های مختلفی به آن ورود پیدا کردند و سعی دارند در لایه‌های توسعه فناوری تا صنعت بتوانند این موضوع را پیش ببرند.

وی بیان کرد: طی سه جلسه اخیر، با توجه به اینکه موضوع متولیان متعددی در خود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد، جلسات هماهنگی با نمایندگان ستادهای مواد، انرژی، نانو، حمل و نقل برگزار شده است تا به نحوی که تقسیم کار ملی انجام شود تا این ستادها بتوانند با همدیگر هم افزایی انجام دهند با بخش‌هایی که احتمال موازی کاری وجود دارد، بگیرند.

شکاریان یادآور شد: جلسه امروز نیز پیرو جلسات قبلی با حضور ستادهای مربوطه برگزار شده است، در خصوص ابعاد مختلف موضوع و نقشی که هریک از طرفین می‌توانند داشته باشند موضوعاتی مطرح شد.

وی گفت: مقر شد در ادامه کار به صورت دقیق‌تر اعداد و ارقام به صورت کیفی موضوعات در ستادها مشخص شود و کار ادامه پیدا کند.

چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از ۱۳تا ۱۶ آبان در محل نمایشگاه تهران برگزار شد‌.