استفاده از نانوکاتالیست‌های ایرانی در راکتور تولید آمونیاک پتروشیمی هنگام

استفاده از نانوکاتالیست‌های ایرانی در راکتور تولید آمونیاک پتروشیمی هنگام

کاتالیست‌های LTS و Methanation تولید شده در شرکت گسترش فناوری خوارزمی در راکتورهای واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام بارگذاری و مورد استفاده قرار گرفت.

پتروشیمی هنگام با ظرفیت تولید ۲۲۰۰ تن آمونیاک در روز در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز ۲ طرح‌های پتروشیمی) قرار دارد. این مجتمع پتروشیمی در سال ۱۳۸۷ قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد آمونیاک خود را با شرکت هالدرتاپسو دانمارک منعقد کرده بود که بعد از سال‌ها واحد آمونیاک این مجموعه با کاتالیست‌های شرکت خوارزمی وارد مدار تولید شده است.

پتروشیمی هنگام بعد از بررسی بازار کاتالیست ایران، با توجه به عملکرد مناسب کاتالیست‌های خوارزمی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی، تولید، بارگذاری و راه‌اندازی راکتورهای Methanato و LTS خود را به گسترش فناوری خوارزمی واگذار کرد.

کاتالیست‌های LTS مورد استفاده در پتروشیمی هنگام، از فناوری پیچیده‌ای برخوردار است که توسط متخصصان مجرب شرکت گسترش فناوری خوارزمی با تکیه بر پژوهش‌های مستمر و گذراندن تست‌های موفق آزمایشگاهی، در مقیاس صنعتی تولید و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و حال حاضر در راکتورهای واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام بارگذاری و راه‌اندازی شده است.

در کارخانه‌های تولید آمونیاک، به منظور جلوگیری از مسمومیت، استفاده از کاتالیست‌های سنتز آمونیاک ضروری است که حتی مقادیر کم اکسیدهای کربن از گاز سنتز حذف شود. با توجه به این موضوع، کاتالیست‌های Methanation اهمیت زیادی داشته و می‌توان این کاتالیست‌ها را به‌عنوان محافظ کاتالیست‌های راکتور سنتز آمونیاک در نظر گرفت.

کاتالیست‌های Methanation شرکت گسترش فناوری خوارزمی با توجه به گذراندن تست‌های آزمایشگاهی و نظارت دقیق کارشناسان مجرب بر فرایند تولید، کیفیت و عملکرد بسیار مطلوبی را از خود بر جای گذاشته است که برای نخستین بار در راکتورهای پتروشیمی هنگام بارگذاری و راه‌اندازی شد.

لازم به ذکر است شرکت گسترش فناوری خوارزمی از سال ۱۳۹۰ به طور رسمی فعالیت خود را در حوزه تولید کاتالیست آغاز کرد. نانوکاتالیست‌های سولفورزدایی، کاتالیست‌های ریفورمینگ گاز طبیعی، کاتالیست‌های انتقال دمای پایین و دمای بالا و پایه کاتالیست ریفورمینگ گاز طبیعی از جمله تولیدات این شرکت است.

از جمله کاتالیست‌های نانویی این شرکت که موفق به دریافت گواهی نانومقیاس شده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

کاتالیست سولفورزدایی، کاتالیست خاک رس فعال جهت حذف ترکیبات غیراشباع الفینی از جریان ترکیبات آروماتیک، کاتالیست نانوساختار ریفرمینگ اولیه بخار آب گاز طبیعی، کاتالیست نانوساختار نیمه فعال ریفرمینگ گاز طبیعی، کاتالیست نانوساختار فرایند تولید متان (Methanation Catalyst)، کاتالیست نانوساختار هیدرودی سولفوریزاسیون (HDS)، کاتالیست نانوساختار ریفرمینگ فعال گاز طبیعی، کاتالیست نانوساختار انتقال آب-گاز دما بالا، کاتالیست سولفورزدایی از جریان گاز طبیعی، کاتالیست انتقال آب-گاز دما پایین، کاتالیست ریفرمینگ گاز طبیعی، پایه کاتالیست نانوساختار ریفرمینگ گاز طبیعی، کاتالیست نانوساختار انتقال آب-گاز دما بالا (HT-100S) و نانوپودر اکسید نیکل.

از نانوکاتالیست‌های این شرکت در صنایع مختلف نظیر پتروشیمی‌های سبلان و پردیس، فولاد مبارکه، شرکت پارس فولاد سبزوار، فولاد خوزستان، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، غدیر ایرانیان، فولاد خراسان، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون و صنایع پتروشیمی خارک استفاده شده است.