یک نانوحسگر ویژه تشخیص سرطان، با موفقیت آزمایش شد

یک نانوحسگر ویژه تشخیص سرطان، با موفقیت آزمایش شد

حسگر ارزان قیمتی که به روشی زیست‌سازگار تولید شده، با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت. این حسگر حاوی نانوذرات طلا بوده که بدون نیاز به معرف‌های شیمیایی خطرناک و سمی تولید شده است.

تیم تحقیقاتی دانشگاه شهر دوبلین (DCU) با موفقیت از فناوری نانو برای ساخت ابزار تشخیصی جدیدی استفاده کرد. آن‌ها این حسگر نانویی را با موفقیت برای تشخیص نوعی سرطان آزمایش کردند.

این گروه در دانشگاه شهر دوبلین روش جدیدی را برای تولید نانوذرات طلا  ارائه کرده است، نانوذراتی که برای ساخت یک حسگر زیستی ایمن، سبز و ارزان ضروری است. نتایج این تحقیق در نشریه Nature به چاپ رسیده است.

تشخیص سریع و دقیق بیماری‌ها از جمله مهمترین مسائل در پزشکی مدرن است.زیست‌حسگرها به عنوان اساس و پایه بخش تشخیصی هستند. در نتیجه دستاوردهایی نظیر این پروژه می‌تواند در تولید زیست‌حسگرهای جدید بسیار موثر باشد. چنین حسگرهایی می‌توانند به دلیل قیمت کم، در هر جایی استفاده شود و در دسترس همگان باشد، بدون این که تولید آن ها تاثیر زیست‌محیطی مخربی در پی داشته باشد.

این تیم یک فرآیند تولید جدیدی را آزمایش کرده است که شامل استفاده از لیزر برای منفجر شدن یک قطعه طلا در یک محیط مایع برای تولید نانوذرات است. این روش تازه توسعه یافته جایگزین مناسبی برای روش‌های شیمیایی مرطوب برای تولید نانوذرات طلا است چرا که در آن از معرف‌ها و ترکیبات شیمیایی  کمتری استفاده می‌شود و مسیر تولید پایدار‌تری را فراهم می کند.

این گروه برای اثبات عملکرد این حسگر، با استفاده از آن موفق شدند یک مولکول نشانگر را در خون بیماران تشخیص دهند، ترکیبی که نشانگر سرطان است.

این نوع ازحسگرها در حال حاضر به صورت تجاری در دسترس نیستند، دلیل آن قیمت بالای تولید این نوع حسگرهای زیستی است. این تیم تحقیقاتی به دنبال ساخت چنین حسگرهایی است که بتواند به صورت غیرتهاجمی، سرطان را در مراحل اولیه شناسایی کند و با این کار شانس درمان موفق را افزایش دهد.