استقرار سامانه‌ای برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای در تولید آهن از سنگ معدن

استقرار سامانه‌ای برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای در تولید آهن از سنگ معدن

قرار است سامانه‌ای در یکی از شرکت‌های تولیدکننده آهن نصب شود که انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را به حداقل می‌رساند. این دستگاه گاز دی‌اکسیدکربن را جذب کرده و از آن گرافن تولید می‌کند.

استراتژیک ریسورسیز (Strategic Resources) توافق‌نامه همکاری مشترک با شرکت لویدان (Levidian) در کمبریج  امضاء کرد. این همکاری دربخش هیدروژن و گرافن بوده و برای کمک به پروژه BlackRock (متعلق به شرکت استراتژیک ریسورسیز)، واقع در Saguenay، کبک کانادا طراحی شده است. این برنامه همکاری روی فناوری حلقه (LOOP) شرکت لویدان تمرکز دارد، برنامه‌ای که به دنبال توسعه سریع‌تر نقشه راه هیدروژن شرکت استراتژیک ریسورسیز است. این شرکت قصد دارد تا از فناوری حلقه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای استفاده کرده و در تولید آهن، میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را در کوره  قوس الکتریکی به حداقل برساند. سیستم لوپ می‌تواند کربن را از متان و دیگر منابع هیدروکربنی استخراج کند و همچنین گرافن تولید نماید.

این توافق‌نامه همکاری مسیر را برای توسعه بازار دستگاه حلقه شرکت لویدان هموار می‌کند. این فناوری تا کنون در کشورهای مختلف نصب و راه‌اندازی شده است.

سایت صنعتی پروژه BlackRock با استفاده از این فناوری می‌تواند میزان تولید دی‌اکسیدکربن خود را کاهش دهد. این پروژه ۴ میلیون تن سنگ آهن را ذوب کرده و آهن تولید می‌کند که این فناوری می‌تواند تولید آهن در این پروژه را زیست‌سازگار کند.

لویدان در سال ۲۰۱۲ با تمرکز بر ساخت گرافن از آزمایشگاه‌های دانشگاه کمبریج شروع به کار کرد. در سال ۲۰۱۹، این شرکت به بررسی نحوه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخت. دستگاه لوپ این شرکت، گازهای زائد خروجی از کارخانه‌ها، مانند سایت‌های تولید نفت و گاز را می‌تواند به هیدروژن و گرافن تبدیل کند. با این کار از آلودگی هوا جلوگیری شده و مواد ارزشمند برای استفاده در صنعت به دست می‌آید. در حال حاضر ۱۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به انرژی در سطح جهان بوده، در حالی که این فناوری جدید منبع جدیدی از هیدروژن تمیز و گرافن با کیفیت بالا ارائه می‌کند.