تصویب دو استاندارد ملی در حوزه نانوحباب

تصویب دو استاندارد ملی در حوزه نانوحباب

در صد و سی و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی فناوری نانو سازمان استاندارد در بهمن ماه ۱۴۰۲، دو استاندارد جدید در حوزه فناوری نانو به دبیری خانم مهندس شاکری مصوب گردید و آمار استانداردهای ملی به ۱۶۷ استاندارد رسید.

استانداردهای ملی با حضور نمایندگانی از دانشگاه‌ها، سازمان استاندارد، شرکت‌های فناور و آزمایشگاه‌های فعال و ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو در جلسات متعدد کمیسیون فنی مطرح می‌گردند و با توجه به اهمیت موضوع و حجم استاندارد، تدوین آن‌ها به ماه‌ها زمان برای تدوین و بررسی نیاز دارد. برگزاری این جلسات با سرپرستی گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو و میکرو انجام می‌گیرد. در ادامه توضیحاتی مختصر برای هر یک از دو استاندارد مصوب شده آورده شده است. متخصصان و علاقه‌مندان به آشنایی با این استانداردها می‌توانند به بخش استانداردهای ملی وبگاه استاندارد و ایمنی نانو مراجعه کنند و به فایل مصوب آن‌ها دسترسی رایگان داشته باشند.

۱.    استاندارد “فناوری حباب ریز- مشخصه‌یابی حباب‌های ریز- قسمت ۱: ارزشیابی شاخص‌های اندازه و غلظت با روش پراش لیزری”
فناوری حباب ریز در صنایع مختلفی مانند تمیزکاری، حمل و نقل، نگهداری، کشاورزی، آبزی‌پروری، غذا و نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین زیست‌پزشکی کاربرد دارد. انتظار می‌رود این فهرست با رشد فناوری حباب‌های ریز گسترش یابد و حتی رایج‌تر شود.

اکنون روش‌های ارزشیابی مشخصه‌های حباب‌های ریز مانند شاخص‌های اندازه و غلظت برای روشن شدن عملکرد سامانه‌های مولد حباب ریزِ مورد استفاده برای کاربردهای مختلف، ضروری می‌شوند.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش ارزشیابی شاخص‌های اندازه و غلظت حباب‌های ریز است که برای استفاده تلفیقی از آنالیز اندازه مبتنی بر تعداد و آنالیز اندازه مبتنی بر حجم با روش پراش لیزری اعمال می‌شود.

۲.    استاندارد “فناوری حباب ریز- کاربردهای تمیزکاری- قسمت ۳: تمیزکاری سطوح کف‌پوش‌های سخت- روش آزمون”
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک روش آزمون برای تمیزکاری سطوح کف‌پوش سخت است. از این روش آزمون می‌توان برای نشان دادن مقایسه عملکرد تمیزکاری یک محلول حباب ریز با یک محلول تمیزکننده جایگزین برای حذف آلاینده از سطح آلوده‌شده استفاده کرد. این محلول می‌تواند تمیزکنندۀ جایگزین محلول حباب ریز دیگر، آب لوله‌کشی شهری یا محلول تمیزکننده تجاری موجود با ویژگی‌های ترکیب تعیین‌شده توسط سازنده باشد.