اعلام نتایج مصاحبه بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانور

اعلام نتایج مصاحبه بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو

پس از برگزاری مصاحبه‌های توانمندی تدریس، نتایج نهایی بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو منتشر شد. بر طبق این نتایج، از مجموع ۴۰ شرکت‌کننده حاضر در مصاحبه بیستمین آزمون توانمندی تدریس ۱۷ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو شدند.

از ۷۵ ثبت‌نامی بیستمین آزمون توانمندی تدریس نانو، ۵۵ نفر در آزمون کتبی مرحله اول که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، شرکت داشتند. از این میان، ۴۰ نفر به مرحله دوم راه پیدا کردند که در جلسه مصاحبه شفاهی حضور پیدا کردند. بر اساس جمع‌بندی نتایج اعلام شده از سوی داوران، از این میان ۱۷ نفر موفق به کسب گواهی توانمندی تدریس نانو شدند. ۱ مدرس موفق به کسب گواهی تدریس تراز الف، ۴ مدرس موفق به کسب گواهی تدریس تراز ب و ۱۲  مدرس موفق به کسب گواهی تدریس تراز ج شدند. از میان ۱۷ شرکت‌کننده حائز شرایط تدریس، ۵ نفر موفق به کسب گواهی تدریس برای مخاطبین دانشجو، ۷ نفر موفق به دریافت گواهی جهت تدریس برای مخاطبین دانش‌آموز و ۵ نفر موفق به کسب گواهی تدریس برای هر دو مخاطب دانش‌آموز و دانشجو شدند.

برای دیدن نتایج نهایی مصاحبه‌های آزمون توانمندی تدریس نانو روی لینک کلیک کنید. گفتنی است کارنامه‌های شرکت‌کنندگان در مصاحبه، به ایمیل ایشان ارسال خواهد شد و همچنین هماهنگی‌های لازم جهت ارسال گواهی‌های مدرسان در روزهای آینده صورت خواهد گرفت.