چهار دستگاه طیف‌سنج ایرانی به شرکت کاوه تحویل داده شد/ تجهیز آزمایشگاه با تولیدات دانش‌بنیان ساخت داخل

چهار دستگاه طیف‌سنج ایرانی به شرکت کاوه تحویل داده شد/ تجهیز آزمایشگاه با تولیدات دانش‌بنیان ساخت داخل

شرکت بلورآزمای سنجش نور، تولیدکننده دستگاه اسپکتروفتومتر، از تحویل چهار دستگاه از این طیف‌سنج به گروه صنعتی شیشه کاوه خبر داد. به گفته محمد جواد کارگر، مدیرعامل این شرکت، قراردادی برای فروش ۲۰ دستگاه از اسپکتروفتومتر شرکت بلورآزمای سنجش نور با گروه صنعتی شیشه کاوه منعقد شده است که چهار دستگاه، به عنوان بخشی از این قرارداد، تحویل این گروه صنعتی شده است. قرار است از این طیف‌سنج‌های ایرانی برای تجهیز آزمایشگاه‌های هلدینگ کاوه استفاده شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بلورآزمای سنجش نور، باقی دستگاه‌ها تا پایان تابستان سال جاری تحویل گروه صنعتی کاوه داده می شود و پس از  آن احتمالا مذاکره برای خرید تجهیزات دیگر شرکت بلورآزمای سنجش نور آغاز خواهد شد. شرکت کاوه این دستگاه را برای سنجش آهن و سیلیس در برخی از فرآیندهای خود خریداری کرده است.

کارگر درباره این دستگاه می‌گوید: «اسپکتروفتومتر برای شناسایی و تعیین غلظت عناصر در محلول‌های مختلف استفاده می‌شود. به طور کلی دستگاه اسپکتروفتومتر در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، غذایی، دارویی، آب و فاضلاب وتمامی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به منظور آنالیزهای کمی و کیفی نمونه‌های شیمیایی، بیوشیمیایی، نانو، دارویی، نفتی، فلزی، معدنی، پتروشیمی، پلیمری وکلینیکی استفاده می‌شود.»

وی درباره کاربرد این دستگاه در صنایع مختلف گفت: «در صنعت آب و فاضلاب، پیش از این که آب وارد سیستم مصرف شود، برای سنجش میزان نیترات و نیتریت و همچنین دیگر پارامترهای مهم آب از این دستگاه استفاده می‌شود. در واقع این دستگاه غلظت عناصر را در آب شناسایی می‌کند. در صنایع نفت و پتروشیمی که طیف وسیعی از کاربردها را دارد و عناصر مختلف در نفت و فرآورده‌های نفتی مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرد. در صنایع غذایی مواد نگهدارنده‌ای که به محصولات اضافه می‌شود با این دستگاه قابل سنجش و اندازه‌گیری است.»

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن، به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می‌پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس می‌باشد که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است. میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج‌های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می‌باشد. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می‌شود.