سنجش تجاری فناوری نانو

مؤسسه ماروین و شرکاء مدعی شده است که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذارانی که مورد بررسی قرار گرفته اند، اظهار داشته اندک سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در ترازنامه و صورت سود وزیان آنها یا اصلاً تأثیری نداشته است و یا تأثیر آن بسیار اندک بوده است. فقط ۵ درصد از ۸۰۰ شرکتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند مدعی یک افزایش درآمد قابل توجه از بابت فعالیت در فناوری های نوین هستند و ۲۴ درصد آنها شاهد یک تأثیر متوسط و ملایم در ترازنامه خود بودند.

در گزارش ارزیابی تجاری سالانه که توسط مؤسسه ماروین و شرکاء (Marvin &Company) ارائه شده است، این مؤسسه مدعی شده است که ۷۰ درصد از سرمایه‌گذارانی که مورد بررسی قرار گرفته اند، اظهار داشته اندکه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در ترازنامه و صورت سود وزیان آنها یا اصلاً تأثیری نداشته است و یا تأثیر آن بسیار اندک بوده است. فقط ۵ درصد از ۸۰۰ شرکتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند مدعی یک افزایش درآمد قابل توجه از بابت فعالیت در فناوری های نوین هستند و ۲۴ درصد آنها شاهد یک تأثیر متوسط و ملایم در ترازنامه خود بودند.
از طرفی طبق آمار و ارقام دفتر علوم، فنون و تحقیقات ایالت نیویورک (NYSTAR)، مرکز فناوری های نوین، وابسته به دانشگاه ایالتی Albany، طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ با صرف بودجه ایالتی معادل ۷ میلیون دلار در زمینه تحقیقات و توسعه فناوری‌های نو، باعث سود آوری معادل ۱/۱ میلیارد دلار و نیز ایجاد ۱۱۰۴ شغل مرتبط شده است. همچنین این گزارش ذکر می‌کند که آمارهای وزارت کار در رابطه با نرخ رشد فرصت‌های شغلی حاکی از رشد قابل توجه در ایالت نیویورک نسبت به میانگین کشوری بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ می‌باشد. بطوریکه طی این سالها نرخ اشتغال در ناحیه مرکزی ایالت نیویورک به صورت تخمینی ۱/۱ درصد بوده و حال آنکه این رقم برای کل ایالات متحده برابر ۰٫۱ درصد می‌باشد.
به عقیده آقای Thomas Donovan مدیر مؤسسه ماروین و شرکاء، ممکن است خیلی از شرکت‌ها در حال حاضر شاهد یک ترقی تجاری باشند، اما نمی‌توان آن را به فعالیت‌ در فناوری های پیشرفته نسبت داد. در مقابل آقای Clint Hegeman صاحب Silver Parrot   فروشگاه پوشاک زنان و جواهرات می‌گوید: «حتی اگر شما در یک خرده فروشی فعالیت داشته باشید، شاهد تاثیر فناوری نوین در کسب وکار خود خواهید بود ولی نمی‌توان گفت دقیقاً چه درصدی مربوط به سرمایه‌گذاری در فناوری می‌شود. چرا که این یک موضوع فعلا محاسباتی نیست، بلکه بیشتر حسی است.