نقش نیروی کازیمیر در طراحی بهتر ‏MEMS

‏ محققان روسی و امریکایی نشان دادند با اصلاح چگالی ذرات حامل بار سطوح ‏می‌توان نیروی کازیمیر بین دو سطح را کنترل کرد. این پدیده می‌تواند نتایج مثبتی در ‏طراحی سیستم‌های میکروالکترومکانیکی جدید یا ‏MEMS‏ داشته باشد. ‏

محققان روسی و امریکایی نشان دادند با اصلاح
چگالی ذرات حامل بار سطوح می‌توان نیروی کازیمیر بین دو سطح را کنترل کرد.
این پدیده می‌تواند نتایج مثبتی در طراحی سیستم‌های میکروالکترومکانیکی
جدید یا MEMS داشته باشد.
 نیروی جاذبه غیرعادی بین دو سطح