ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌نانو با مشارکت هند و اتحادیه اروپا

هند و اتحادیه اروپا به زودی یک صندوق سرمایه‌گذاری با بودجه اولیه ۱۰میلیون یورو در حوزه تحقیقات فناوری‌نانو تشکیل خواهند داد.

هند و اتحادیه اروپا به زودی یک صندوق سرمایه‌گذاری با بودجه اولیه ۱۰میلیون یورو
در حوزه تحقیقات فناوری‌نانو تشکیل خواهند داد.

به گفته یکی از مقامات ارشد کمیسیون اروپا، طرفین به دنبال انجام تحقیقات مشترک در
این حوزه هستند. منابع مالی این صندوق به طور مساوی توسط هند و اتحادیه اروپا،
هرکدام به میزان ۵ میلیون یورو، تامین خواهد شد.

از طریق این پیشگامی، سازمان‌ها و موسسات برتر هند و کشورهای اتحادیه اروپا فرصت
همکاری مشترک در این حوزه با اهمیت را خواهند داشت. به گفته رودریگرز، مدیر کل
تحقیقات اتحادیه اروپا، این پروژه سرمایه‌گذاری از اوایل مارس ۲۰۰۸ آغاز به کار
خواهد نمود.

اتحادیه اروپا وهند دارای پتانسیل بسیار بالایی در حوزه فناوری‌نانو هستند. به گفته
هارتلی، مدیر اجرایی فناوری صنعتی کمیسیون اروپا، تاکنون اتحادیه اروپا چنین توافق
نامه‌ای با هیچ کشور دیگری امضا نکرده است. به گفته وی به زودی جلسه کمیته راهبری
برای بحث درباره این پیشگامی راهبردی و نهایی کردن جزییات این توافق‌نامه در زمینه
تامین مالی مشترک تحقیقات فناوری‌نانو تشکیل خواهد شد.

تاکنون بیش از ۱۰۰ سازمان تحقیقاتی هند در بیش از ۸۰ پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا
مشارکت کرده‌اند. لازم به ذکر است که هند و اتحادیه اروپا توافق‌نامه همکاری در
زمینه علم و فناوری را در سال ۲۰۰۳ امضا کرده‌اند.