انتشار گزارش جامع مواد نانوساختار

اخیراً موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets)‌ اعلام کرده است که نانوساختارهای آلی را نیز به مطالب مروری ارایه‌شده‌ی خود اضافه کرده است.

اخیراً موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) اعلام کرده است که
نانوساختارهای آلی را نیز به مطالب مروری ارایه‌شده‌ی خود اضافه کرده است.

به منظور رفع نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی فناوری‌های نانوی آلی، این مرورِ
جامع، تمام مواد نانوساختار اصلی را در بر می‌گیرد. مرور مذکور، چارچوب‌های آلی
فلزی مجاور را شامل می‌شود. همچنین این مرور به جنبه‌های پیشرفته این فناوری مانند
روتاکسان‌ها، کانتنان‌ها، نانوپروسیتی و کاتالیز نیز پرداخته است. همچنین به کل
علوم مواد، شیمی و فیزیک به صورت دقیق توجه شده و به همین دلیل تمام شیمیدانان
می‌توانند از این گزارش بهره بگیرند.

عناوین گزارش مذکور عبارتند از:

• ابزارها و ماشین‌های فوتوشیمیایی مصنوعی
• روتاکسان‌ها و لیگاندها برای ماشین‌های مولکولی و چارچوب‌های فلز-آلی
• الگودهی آنیونی راهبردی برای ساخت ساختارهای همبند
• نانولوله‌های مصنوعی برای کالیکسارنس‌ها
• ژل‌های مولکولی
• مواد نرم نانوساختار
• بلورهای نانومتخلخل، بلورهای مشترک، ایزومرها و پولی‌مورف‌ها از بلورها
• چیدمان‌های فوق‌مولکولی بر پایه مجموعه‌های نیمه‌پیچیده‌ی اورگانوفلزی
• اندوشیمی قفس‌های کروی توخالی خودمونتاژشونده
• قفس‌های همبستگی پولی‌نوکلیر
• نانوساختارهای متناوب بر پایه‌ی چارچوب‌های فلز-آلی (MOFs): راهی به سوی
چارچوب‌های فلز-آلی شبه‌زئولیت (ZMOFs)
• نانوکپسول‌های پولی‌اوکسومتالات: از ساختار تا کارکرد
• نانوکپسول‌های ساخته‌شده از طریق اثر هیدروفوبیک
• فرصت‌های ایجاد شده در فناوری نانو از طریق واکنش‌دهندگی حالت‌جامد آلی: بلورهای
مشترک و کپسول‌های مولکولی نانوساختار
• نانوکپسول‌های آلی

برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی
http://www.researchandmarkets.com/reports/c91350 رجوع شود.