دوره آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو در پژوهش‌سرای فرهیختگان شاهین‌شهر (اصفهان)

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای و دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو (ویژه‌ آموزش و پرورش) ،دوره‌ آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر در پژوهش‌سرای فرهیختگان شاهین‌شهر در اصفهان برگزار می‌شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای و دوره های آموزشی فناوری‌نانو (ویژه آموزش و پرورش) ، دوره آموزشی آشنایی با فناوری‌نانو ویژه دانش آموزان دختر و پسر در پژوهش سرای فرهیختگان شاهین شهر در اصفهان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های دوره  آموزشی آورده شده‌است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای حمید­رضا دستجرد کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، مدیر عامل شرکت زیست فناور آپادانا آشنایی با فناوری‌نانو
۲ خانم هدی فرحناکیان لیسانس فیزیک کاربرد فناوری‌نانو در صنایع
۳ آقای مهدی حسن­شاهی دکترای میکرو­بیولوژی دانشگاه اصفهان نانو بیو­تکنولوژی، ذرات بنیادین
تاریخ شروع دوره آموزشی: ۲۰/۴/۸۷

تعداد ساعات آموزشی: ۱۰ جلسه ۱۸ ساعت

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.