ترغیب محققان فناوری نانوی چینی به ایجاد سیستمهای کاربردی جدید

اخیراً لو یانگسیانگ (Lu Yongxiang)، رییس آکادمی علوم چین (CAS) در همایشی در پکن اعلام کرده است که مرکز ملی علوم و فناوری نانو (NCNT) باید تحقیقات راهبردی خود را تقویت کرده و اهداف راهبردی خود را به شکل روشنتری تبیین کند.

اخیراً لو یانگسیانگ رییس آکادمی علوم چین (CAS) در همایشی در پکن اعلام کرده است که مرکز ملی علوم و فناوری نانو (NCNT) باید تحقیقات راهبردی خود را تقویت کرده و اهداف راهبردی خود را به شکل روشنتری تبیین کند.
در این همایش که با حضور هیات مدیرهی NCNT در ماه می برگزار شد، پروفسور لو از محققان فناوری نانو خواست تا در جهت ارتقای کاربردهای علوم و فناوری نانو در حوزههای انرژی، بهداشت عمومی و فناوری اطلاعات تلاش کنند. وی تاکید کرد که باید به تاثیر فناوری نانو بر روی محیط زیست و سلامت انسان توجه شود. وی عنوان کرد که محققین باید برای ایجاد یک سیستم خدماتی جدید کوشش نموده و در هدایت، حمایت و پیریزی توسعهی مناسب برای جامعهی چین نقشی سازنده داشته باشند.
در سال ۲۰۰۳ در برنامهای که به صورت مشترک توسط CAS، دانشگاه پکن و دانشگاه شینهوا اجرا شد، NCNT به CAS پیوست. در این راه سیستمی پایهریزی شد که مدیر آن تحت هدایت یک هیات مدیره دارای اختیار تام است.