سمینار آشنایی با فناوری نانو در شهرستان شهرضا (اصفهان)

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دوره‌های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهرضا در استان اصفهان برگزار می‌شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو در سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهرضا در استان اصفهان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های سمینار آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای شهرضایی لیسانس، فرماندار شهرضا اهمیت فناوری نانو در آموزش و پرورش و راه اندازی بخشهایی تحقیقاتی
در زمینه فناوری نانو
۲ آقای سفایی لیسانس علوم تربیتی، مدیریت آموزش و پرورش شهرضا اهمیت فناوری نانو در آموزش و پرورش
۳ آقای حمید­رضا دستجرد کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، مدیر عامل شرکت زیست فناور آپادانا ابزارهای فناوری نانو
۴ خانم هدا فرحناکیان لیسانس فیزیک کاربرد فناوری نانو در صنایع
۵ آقای کازرونی لیسانس شیمی کاربرد نانو و مفاهیم مختلف فناوری نانو
  • تاریخ برگزاری سمینار: ۱/۵/۸۷
  • مدت زمان برگزاری: از ساعت ۸ الی ۱۳

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های
لازم با شماره ۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.

سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای برگزاری سمینار و دوره های آموزشی و استفاده از حمایت های ستاد این صفحه را ببینند.