حمایت های ستاد در تیر ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در تیرماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۱۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۷ مورد مردود، ۲ مورد ناقص و ۹۳ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در تیر ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۱۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۷ مورد مردود، ۲ مورد ناقص و ۹۳ مورد قابل قبول بوده‌‌اند. مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۳۸ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
۵ پایان نامه دکتری
۳۹ مقاله ISI
6 شرکت در کنگره های خارج از کشور
۲ مأموریت فناوری
۳ مقاله علمی – پژوهشی
نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود، ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir می باشند