مدرسه پائیزه نظریه تابعی چگالی

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان قصد دارد با برگزاری مدرسه پائیزه نظریه تابعی چگالی در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۷، بستر مناسبی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم نماید تا با توانایی‌های این نظریه در زمینه‌های مختلف آشنا شوند.

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان قصد دارد با برگزاری مدرسه پائیزه نظریه تابعی چگالی در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۷، بستر مناسبی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم نماید تا با تواناییهای این نظریه در زمینههای مختلف آشنا شوند.
حداقل اطلاعلات لازم برای شرکت در این مدرسه آشنایی با مکانیک کوانتومی پیشرفته، فیزیک حالت جامد پیشرفته و فیزیک دستگاههای بسذرهای است.
متقاضیان محترم میتوانند درخواست ثبتنام خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۷ به آدرس الکترونیکی sjalali@phys.ui.ac.ir (دکتر سعید جلالی) ارسال نمایند.
درخواست ثبتنام باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱٫ مشخصات فردی
۲٫ مقطع، گرایش و دانشگاه محل تحصیل و نام استاد راهنما
۳٫ مشخصات و آدرس تماس یکی از اساتید محترم که با متقاضی آشنایی کافی داشته باشند.
۴٫ آدرس تماس (آدرس پستی و الکترونیکی) اعضای محترم هیات علمی به جای بندهای ۲و ۳ مرتبه، گرایش و محل خدمت را ذکر نمایند.
پس از بررسی متقاضیان ثبتنام، حدود ۶۰ نفر برای شرکت در مدرسه برگزیده خواهند شد و تا پایان آبان ماه ۱۳۸۷ به اطلاعشان خواهند رسید تا با پرداخت هزینه به صورت قطعی ثبتنام نمایند.
هزینههای شرکت در مدرسه به شرح زیر است:
هزینه شرکت در مدرسه و غذا (نهار و شام): ۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه اسکان؛ هزینه هر اتاق شامل صبحانه در مهمانسرای دانشگاه اصفهان به ازای هر شب ۳۰۰۰۰۰ ریال است (با توجه به درخواست مهمانان، اتاقها میتواند یک نفره، دو نفره و یا سه نفره باشد و هزینه اتاق بین افراد تقسیم میگردد.)
مباحث مدرسه به شرح زیر خواهند بود:
• کلیات DFT و روشهای حل معادله کان-شم
• نمونهبرداری از نقاط فضای معکوس
• انرژی تبادلی همبستگی
• شبه پتانسیل
• مقیاسبندی خطی در DFT
• نظریه تابعی چگالی اختلافی و دینامیک شبکه
یکی از برنامههای این مدرسه پاییزه بازدید از پوستر شرکتکنندگان خواهد بود. علاقهمندان میتوانند پس از دریافت مجوز ثبتنام قطعی، چکیده و پوستر خود را به همراه تقاضای ثبتنام ارسال نمایند.
سخنرانان حاضر در این مدرسه عبارتند از:
هادی اکبرزاده (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان)
سعید جلالی اسدآبادی (گروه فیزیک دانشگاه اصفهان)
مسعود کاوش تهرانی (دانشگاه مالک اشتر)
محمدرضا محمدیزاده (دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، پژوهشکده علوم نانوIPM)
علی مختاری (گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد)
حسین میلانی مقدم (گروه فیزیک دانشگاه مازندران)
زهرا نوربخش (گروه فیزیک دانشگاه اصفهان)
سید جواد هاشمیفر (گروه فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان)