پیمان همکاری تحقیقاتی در زمینه نانوزیست‌‌فناوری و نانوپزشکی

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN)، یکی از شبکه‌های اصلی دانش محور انگلیس در حوزه میکرو و فناوری‌نانو، به تازگی توافق‌نامه همکاری ۳۰ ماهه با شرکت مشاوره‌ای نانوزیست‌فناوری (BNC )، برای توسعه چهارمین موضوع فعالیت خود، با عنوان نانوزیست‌فناوری و نانوپزشکی، امضا کرده است.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN)، یکی از شبکه‌های اصلی دانش محور انگلیس در حوزه میکرو و فناوری‌نانو، به تازگی توافق‌نامه همکاری ۳۰ ماهه با شرکت مشاوره‌ای نانوزیست‌فناوری (BNC )، برای توسعه چهارمین موضوع فعالیت خود، با عنوان نانوزیست‌فناوری و نانوپزشکی، امضا کرده است.
این مشارکت فناوری جدید، از تمام توانایی‌ها و پتانسیل انگلیس در حوزه نانوزیست‌فناوری و نانوپزشکی حمایت خواهد کرد و از سیاست‌ها و راهبردهای دولت انگلیس در این زمینه استفاده خواهد نمود.
همکاری BNC و KTN، انتقال فناوری و ارتباط بین محققان و صنعت را ارتقا داده و بحث و بررسی مسائل اخلاقی کلیدی مربوط به اثرات بالقوه فناوری‌نانو در زیست‌فناوری و پزشکی را بین گرو‌ه‌های ذینفع، تشویق خواهدکرد.
این دو سازمان، سالانه حداقل چهار گروه تمرکز تشکیل خواهند داد تا موضوعات مختلف مربوط به نانوپزشکی و نانوزیست‌فناوری، مانند دارورسانی، تشخیص، الکترونیک پزشکی و زیست‌پزشکی را بررسی کنند.
مایک فیشر، مشاور علمی و صنعتی دولت انگلیس ، مدیریت این پروژه را بر عهده گرفته است. به گفته وی، با پیشرفت‌های اخیر در زمینه نانوپزشکی و نانوزیست‌فناوری، این مشارکت، فرصت بسیار مناسبی برای KTN است تا از فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه حمایت کند.