تلاش برای استفاده از فناوری‌نانو جهت تولید انرژی پاک

شرکت سولار بوتانیک که از پیشگامان استفاده از انرژی خورشیدی و بادی با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو است، پتنت‌هایی‌ در زمینه NanoLeaf به ثبت رسانده است.

در حال حاضر اقتصاد جهان وابسته به منابع سوخت فسیلی است که این منابع پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست‌دارند. استفاده از راه‌وحل‌های انرژی پاک از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اصلی کشورهای مختلف دنیا است.
جمعیت جهان از ۵۰ سال پیش تاکنون از ۲ میلیارد نفر به بیش از ۶ میلیارد نفر افزایش یافته است. نتیجه استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی، افزایش دمای هوا است که این امر اثرات مخرب زیادی بر اکوسیستم طبیعی دارد و منجر به کاهش کیفیت و کمیت زندگی انسان می‌شود.
منابع موجود انرژی قابل بازیافت، مانند پنل‌ها و کالکتورهای خورشیدی پارا بولیک وتوربین‌های بادی، ناکارآمد و پرهزینه بوده و با محیط زیست سازگار نیستند. روش بوتانیک خورشیدی برای جذب انرژی خورشیدی که مبتنی بر فناوری‌نانو است، پاک و قابل بازیافت بوده و کاربردهای بسیار زیادی دارد.
در راستای توسعه فناوری‌های انرژی پاک، شرکت سولار بوتانیک که از پیشگامان استفاده از انرژی خورشیدی و بادی با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو است، پتنت‌هایی‌ در زمینه NanoLeaf به ثبت رسانده است. در حال حاضر این شرکت به دنبال پیداکردن شریک سرمایه‌گذاری برای تولید صنعتی این فناوری‌ است .
دولت‌های مختلف جهان به این شرکت قول داده‌اند تا تسهیلات تحقیق و توسعه پیشرفته و منابع مالی برای توسعه این فناوری فراهم کنند. هم‌اکنون این شرکت به دنبال انتخاب شرکای کسب ‌وکار نهایی برای سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، تولید، توزیع و بازاریابی است.