بهبود خواص مکانیکی بتن، با استفاده از نانوذرات رس

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، موفق شدند، طی پژوهشی، با استفاده از نانوذرات رس در تهیه بتن ساخته‌شده از سیمان پرتلند نوع دوم، خواص مکانیکی آن را بهبود دهند.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، موفق شدند، طی پژوهشی، با استفاده از
نانوذرات رس در تهیه بتن ساخته‌شده از سیمان پرتلند نوع دوم، خواص مکانیکی آن
را بهبود دهند.

مهندس افسانه فخرآور، فارغ‌التحصیل دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد
تهران شمال، در رابطه با این پژوهش گفت: ”در این پژوهش، اثر ساختار شیمیایی
نانوذرات اصلاح شده‌ی خاک رس، بر استحکام فشاری، خواص فیزیکی و خواص شیمیایی
بتن‌های تهیه شده از سیمان پرتلند نوع دوم، مورد بررسی قرار گرفت“.

مهندس فخرآور، موارد تحقیق در رابطه با نانوساختارهای اصلاح کننده بتن در دنیا
را، بسیار کم دانست و افزود: ”بررسی اثرات و نقش ساختار اصلاح کننده‌های
نانوذرات خاک رس در افزایش استحکام مکانیکی سیمان پرتلند نوع دوم در ایران،
کاری نو محسوب می‌شود“.

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، سیمان پرتلند نوع دوم،
یکی از انواع سیمان‌های تولیدی است که برای مصارف عمومی و نیز استفاده ویژه در
مواردی که گرمای هیدراتاسیون متوسط موردنظر است، تولید می‌گردد.

فخرآور، نانوذرات خاک رس، با درجه آب‌گریزی کمتر و ساختار شیمیایی شامل
گروه‌های عاملی قطبی را، دارای بیشترین تأثیر بر استحکام فشاری بتن بیان‌نمود.
وی همچنین، درصد بهینه استفاده از نانوذرات خاک رس اصلاح شده را، کمتر از یک
درصد وزنی از جزء وزنی سیمان بیان‌کرد و اظهار داشت: ”در درصدهای بالاتر، کاهش
در خواص مکانیکی را شاهد خواهیم بود. همچنین با کاهش میزان آب‌گریزی نانوذرات
اصلاح شده، مقدار درصد بهینه‌ای که منجر به افزایش استحکام فشاری بتن می‌شود
نیز، افزایش می‌یابد“.

شایان ذکر است که، این پژوهش، در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد، با هدایت دکتر
سعید عابدینی خرمی و مشاوره‌ی دکتر شهرام مرادی، اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران شمال، انجام شده است.