برگزاری سمینار دانش‌آموزی آشنایی با فناوری‌نانو در پژوهش‌سرای دکتر فقیهی اصفهان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای دانش‌آموزی، سمینار دانش‌‌آموزی آشنایی با فناوری‌نانو در روزهای ۲۹ و۳۰ بهمن ماه سال جاری به همت شرکت نانو‌زیست‌فناوری‌آپادانا و همکاری آموزش و پرورش استان اصفهان، در پژوهش‌سرای دکتر فقیهی اصفهان برگزار می‌شود.

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه
فناوری‌نانو از سمینارهای دانش‌آموزی، سمینار دانش‌‌آموزی آشنایی با
فناوری‌نانو در روزهای ۲۹ و۳۰ بهمن ماه سال جاری به همت شرکت
نانو‌زیست‌فناوری‌آپادانا و همکاری آموزش و پرورش استان اصفهان، در
پژوهش‌سرای دکتر فقیهی اصفهان برگزار می‌شود.

این سمینار با سخنرانی محسن شکرانی (کارشناس پژوهش‌سرا)، مهندس حمیدرضا
دستجرد (مدیرعامل شرکت نانو‌زیست‌فناوری‌آپادانا) و خانم دکتر حسین‌خانی
(با موضوع نانوزیست‌فناوری) برای ۱۷۵ دانش‌آموز دختر و ۱۵۵ دانش‌آموز پسر
برگزار می‌گردد.

سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای آگاهی از نحوه برخورداری از
حمایت‌های تشویقی ستاد نانو از برنامه‌های ترویجی، می‌توانند به پایگاه
اینترنتی www.nano.ir (بخش ترویج) مراجعه، یا با شماره ۰۹۱۹۴۲۴۶۰۴۹ تماس
حاصل نمایند.