هزار دانش‌آموز مازندرانی با فناوری نانو آشنا می‌شوند

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از برگزاری دوره‌های آموزشی، موسسه – مطالعات تکنولوژی رسام – با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، سازمان ملی جوانان استان و شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان)، دوره‌های آموزشی ۸ جلسه‌ای آشنایی با فناوری نانو را در شهرستان‌های استان مازندران برگزار می‌کند.

این دوره‌ها از تاریخ ۱۲/۱۱/۸۷ الی ۳/۲/۸۸ در ۱۲ شهر از استان مازندران اجرا می‌گردد که طی هر دوره بالغ بر ۸۰ دانش‌پژوه با علوم و فناوری نانو آشنا می‌شوند.

جدول زیر برنامه زمان‌بندی برگزاری دوره‌ها را نشان می‌دهد.

ردیف

محل برگزاری

جنس

زمان برگزاری

۱

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ساری

دختر

شنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

پسر

شنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

۲

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بهشهر

دختر

شنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

شنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۳

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی سوادکوه

دختر

یکشنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

پسر

یکشنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

۴

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی قائم‌شهر

دختر

یکشنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

یکشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۵

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی جویبار

دختر

دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

پسر

دوشنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

۶

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بابل

دختر

دوشنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

دوشنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۷

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بابلسر

دختر

سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

پسر

سه‌شنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

۸

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فریدون‌کنار

دختر

سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۹

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی آمل

دختر

چهار‌شنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

پسر

چهار‌شنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

۱۰

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی چمستان نور

دختر

چهار‌شنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

چهار‌شنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۱

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رامسر

دختر

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۱۵

پسر

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۷:۴۵ الی ۹:۴۵

۱۲

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی عباس‌آباد تنکابن

دختر

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶

پسر

پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

گفتنی است؛ در این دوره‌ها، مهندس محمدحسن ‌شاهوی (کارشناس‌ارشد مهندسی شیمی- نانوزیست‌فناوری) در زمینه تجهیزات نانوفناوری، محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو و روش تحقیق، مهندس مهرآور (کارشناس‌ارشد مهندسی شیمی- نانوزیست‌فناوری) در زمینه مبانی
فناوری‌نانو و نانوذرات، مهندس راضیه جباری‌سرشت(دانشجوی دکتری مهندسی شیمی- نانوزیست‌فناوری) در زمینه نانوساختارهای کربنی و مهندس زهرا بابایی(دانشجوی دکتری مهندسی شیمی- نانوزیست‌فناوری) در زمینه نانوذرات، از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به آموزش دانش‌آموزان و ارائه مطالب می‌پردازند.

شایان یادآوری‌است؛ به شرکت‌کنندگان در هر دوره گواهی‌نامه پایان دوره از طرف موسسه مطالعات تکنولوژی رسام، اعطا خواهدشد.

سایر مراکز وابسته به آموزش و پرورش، برای آگاهی از نحوه برخورداری از حمایت‌های تشویقی ستاد نانو از برنامه‌های ترویجی، می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.nano.ir (بخش ترویج) مراجعه، یا با شماره ۰۹۱۹۴۲۴۶۰۴۹ تماس حاصل نمایند.