روشی نو در تولید انبوه نانوذرات فلزی خالص

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به توسعه یک روش نوین جهت تولید انبوه نانوذرات فلزی خالص شدند. در این روش از فناوری ذوب تعلیقی الکترومغناطیسی همراه با فرایند چگالش بخار استفاده شده و لذا تحت عنوان چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی (Electromagnetic Levitational Gas Condensation, ELGC) نامگذاری شده است.

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به توسعه یک روش نوین
جهت تولید انبوه نانوذرات فلزی خالص شدند. در این روش از فناوری ذوب تعلیقی
الکترومغناطیسی همراه با فرایند چگالش بخار استفاده شده و لذا تحت عنوان
چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی (Electromagnetic Levitational Gas
Condensation, ELGC) نامگذاری شده است.

در این روش نمونه فلزی در میدان مغناطیسی یک کویل القائی متصل به منبع
تغذیه فرکانس رادیوئی به طور معلق درآمده و به تدریج ذوب و بخار می‌شود.
سپس بخارات گازی توسط جریان گاز خنثی چگالش یافته و در محفظه نگهدارنده
ذخیره می‌شوند. از مزایای اصلی این روش در مقایسه با سایر روش‌های تولید
نانوذرات فلزی می‌توان به قابلیت تولید نانوذرات بسیار خالص با سرعت تولید
بالا (از حدود چند گرم در ساعت تا چند صد گرم در ساعت بسته به نوع فلز)
اشاره نمود. به کمک روش ELGC تاکنون نانوذرات فلزاتی نظیر آلومینیم، مس،
روی و آهن با موفقیت تولید شده‌اند. نانوذرات تولیدی به شکل کاملاً کروی و
با توزیع اندازه ذرات باریک می‌باشند. روش ارائه شده به سادگی برای تولید
صنعتی نانوذرات فلزات و آلیاژها، ترکیبات بین فلزی و نیز اکسیدها قابل
کاربرد می‌باشد.

این پژوهش با حمایت مالی مؤسسه آموزشی‌تحقیقاتی صنایع دفاعی در چارچوب یک
پروژه صنعتی با مدیریت آقای دکتر احمد کرمانپور و مشاوره آقای دکتر محمد
حسن عباسی (اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان) و
همکاری آقای مهندس کامران صائبی انجام شده و بخش‌هائی از آن در قالب
پروژه‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشکده از جمله آقایان
مهندسین مجید وقایع‌نگار، بهنام نکوئی، حسن قاسمی، محمدرضا دادفر، محسن
اشراقی، احسان قاسمعلی، سامان سالمی‌زاده و دیگران تکمیل گردیده است. طرح
فوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به شماره ۴۹۹۸۱ به ثبت رسیده و
برخی از جزئیات آن برای تولید نانوذرات آهن در مجله Materials Letters (جلد
۶۳، شماره ۵، صفحات ۵۷۷-۵۷۵، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.