رویکردی برای کمک به توسعه فناوری‌نانو

در پاسخ به رشد و توسعه سریع شرکت‌های فناوری‌نانو که از مواد نانومقیاس استفاده می‌کنند، ائتلاف شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌نانو (SOCMA) طبقات اعضای خود را توسعه می‌دهد تا از این طریق نیازهای خاص آنها را برآورده کند.

در پاسخ به رشد و توسعه سریع شرکتهای فناورینانو که از مواد نانومقیاس استفاده میکنند، ائتلاف شرکتهای کوچک و متوسط فناورینانو (SOCMA) طبقات اعضای خود را توسعه میدهد تا از این طریق نیازهای خاص آنها را برآورده کند.

در حالی که تولید کنندگان مواد شیمیایی، نقش مهمی در تولید مواد شیمیایی جدید دارند، شرکتهای نوپای فناورینانو و سایر شرکتهای مرتبط با این فناوری، محصولات و خدمات خود را توسعه میدهند. یکی از این طبقات جدید برای شرکتهای نوپای فناورینانو، باعث ارتقای رشد صنعت مواد شیمیایی شده و شرایط مناسب برای توسعه این شرکتها را از حوزه تحقیق محوری به شرکتهای دولتی – خصوصی کاملا توسعه یافته فراهم میکند.

در حالی که محصولات فناورینانو توسعه مییابند، سازمانهای قانونی نیز فعالیتهای خود را در زمینه تدوین مقررات در این زمینه افزایش میدهند. با این شرایط، شرکتهای نوپا زمانی که میخواهند محصولات خود را به بازار عرضه کنند از نظر ایمنی دچار چالش خواهند شد. بسیاری از شرکتها، علاقمند به فعالیت در حوزه فناورینانو هستند اما از آنجایی که آنها با این حوزه نوظهور آشنا نیستند، لذا در برخورد با این فناوری بسیار محتاطانه عمل میکنند. تشکیل اتحادیههایی مانند SOCMA به تصمیمگیری صحیح این شرکتها کمک شایانی خواهد کرد. این اتحادیه با برگزاری همایشها، نشستها و کارگاههای مختلف، تلاش میکند بستر مناسب برای ترغیب شرکتهای مختلف به فعالیت در زمینه علم و فناورینانو را فراهم کند.

SOCMA برای شرکتهای مختلف از شرکتهای کارآفرین کوچک و متوسط گرفته تا تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از مواد نانومقیاس خدمات ارائه میکند. برخی از فعالیتهای این اتحادیه عبارت است از:

بررسی مسائل ایمنی، زیستمحیطی و سلامت فناورینانو؛

ارتقای درک عمومی از صنعت فناورینانو؛

همکاری با موسسات و آژانسهای قانونی در این زمینه؛

بررسی استانداردها و تعاریف فناورینانو؛

همکاری با سایر ائتلافهای فناورینانو؛

تسهیل تبادل اطلاعات بین اعضا؛

انتشار آخرین مسائل قانونی این حوزه بین اعضا؛

انتشار بهترین تجارب در زمینه توسعه فناورینانو.