سرمایه‌گذاری چشمگیر بنیاد ملی علوم آمریکا در فناوری‌نانو

مرکز تعامل زیست‌فناوری و فناوری‌نانو (NBIC) در دانشگاه پنسیلوانیا برای ادامه انجام تحقیقات پیشرفته در حوزه فناوری‌نانو، مبلغ ۵/۱۱ میلیون دلار از مراکز علم و مهندسی نانوی وابسته به بنیاد ملی علوم آمریکا دریافت کرده است.

مرکز تعامل زیست‌فناوری و فناوری‌نانو (NBIC) در دانشگاه پنسیلوانیا برای ادامه انجام تحقیقات پیشرفته در حوزه فناوری‌نانو، مبلغ ۵/۱۱ میلیون دلار از مراکز علم و مهندسی نانوی وابسته به بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) دریافت کرده است تا در چارچوب پروژه‌ای منسجم، تعامل سیستم‌های زیستی و فیزیکی را بررسی کند.

این میزان حمایت مالی صرف انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای در دانشگاه پنسیلوانیا با اهداف زیر می‌شود:

بررسی و کنترل عملکرد و کمیت‌نمایی ملکول‌ها، جهت بررسی تعامل بین سطوح آلی و معدنی و سیستم‌های زیستی و فیزیکی؛ ومنسجم کردن تحقیقات ۱۰ بخش مختلف دانشگاهی جهت ارائه جهت‌گیری‌های جدید برای علوم زیستی در یک فرایند دوجانبه برای درک کامل مزایای نانوزیست‌فناوری.

همکاران NBIC به دنبال انجام تحقیقات در یکی از دو موضوع اصلی زیر هستند:

اُپتوالکترونیک بیوملکولی؛ و

حرکات ملکولی.

هر کدام از موضوعات بالا به دنبال بررسی اصول بنیادین ملکول‌ها است.

این چنین تحقیقات بنیادی باعث توسعه نانوالکترونیک، ابزارهای تشخیصی پزشکی، ملکول‌های آلی کارکردی و نانوساختارهای معدنی شده و منجر به بهبود کاتالیزورها، پیل‌های خورشیدی و حسگرهای شیمیایی می‌شود. لازم به ذکر است که تمام این پیشرفت‌ها در مقیاس کمتر از ۱۰ نانومتر روی می‌دهند.

همکارانی از کشورهای کره جنوبی، دانشگاه فنی درسدن (Dresden)) و دانشگاه دولتی آلاباما و چندین شرکت خصوصی NBIC را در این پروژه یاری خواهند کرد.