حمایت ۲۴۰ میلیون ریالی باشگاه نانو از فعالیت‌های ترویجی

در ادامه برنامه حمایتی کارگروه ترویج، از مردادماه سال جاری تا کنون از ۷۰ برنامه‌ی ترویجی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو حمایت شده است.

در ادامه برنامه حمایتی کارگروه ترویج، از مردادماه سال جاری تا کنون از ۷۰
برنامه‌ی ترویجی در حوزه‌ی علوم و فناوری نانو حمایت شده است.

بر اساس گزارش باشگاه نانو، مروجان نانو از ابتدای مردادماه سال جاری با برگزاری
دوره‌های متعدد آموزشی_ترویجی توانسته‌اند در مجموع مبلغ ۲۳۹،۱۷۵،۰۰۰ ریال از
حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو را به خود اختصاص دهند. در این برنامه‌ که
برای سه مخاطب دانش‌آموز، دبیر و دانشجو در نظر گرفته شده است، فعالیت‌های
دانش‌آموزی ۷۹% و فعالیت‌های دانشجویی ثبت شده ۲۱% برنامه‌ها را در برگرفته‌اند.‌
استان‌های مازندران (۳ دوره)، اصفهان (۲۱ دوره)، تهران (۳۱ دوره)، مرکزی (۳ دوره)،
فارس (۳ دوره)، خراسان رضوی (۸ دوره) و هرمزگان (۱ دوره)، مراکزی هستند که فرصت
بهره‌مندی از این برنامه را برای دانش‌آموزان و دانشجویان خود فراهم نموده‌اند. این
نخستین باری است که استان هرمزگان میزبان برنامه‌های آموزشی_ترویجی علوم و
فناوری‌نانو است.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشسراها و سایر شهرستان‌هایی که مایل به برگزاری
دوره‌های مشابه هستند، می‌توانند با باشگاه نانو (به شماره تلفن ۹-۶۶۵۵۴۳۴۸ -۰۲۱)
تماس بگیرند. این باشگاه علاوه بر حمایت مالی، می‌تواند متقاضیان را در تامین مدرس
و تدوین محتوا نیز یاری رساند. استان‌هایی که تاکنون از سهمیه حمایت تشویقی خود
استفاده ننموده‌اند، در اولویت هستند.