تجاری‌سازی موفق فناوری‌نانو با ارزیابی ریسک نانومواد

مستندسازی دقیق تحقیقات و تاکید بر حفظ سلامتی انسان و محیط زیست، می‌تواند به کسب مزیت رقابتی شرکت‌های فناوری‌نانو کمک نماید.

به گفته کینگ (Greg King))، از نویسندگان مطرح در زمینه ریسک‌های نانومواد و مقررات فناوری‌نانو، شرکت‌های فعال در زمینه عرضه محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، برای پیشگیری از پیامدهای منفی سوء برداشت عامه مردم از محصولات حاوی نانومواد، باید از مدیریت جامع ریسک استفاده کنند.

از آنجایی که عامه مردم نسبت به مسائل ناشناخته با احتیاط برخورد کرده و شرکت‌ها نیز قادر به آموزش تمام مردم درباره پیچیدگی‌های علم و فناوری‌نانو نیستند، وجود شفافیت در استفاده از نانومواد در محصولات تولیدی، مستندسازی دقیق تحقیقات و تاکید بر حفظ سلامتی انسان و محیط زیست، می‌تواند به کسب مزیت رقابتی شرکت‌های فناوری‌نانو کمک نماید.

در این راستا، شرکت مشاوره‌ای نانوتاکس (nanoTox)، اولین شرکتی است که به‌طور کامل خدمات ارزیابی ریسک و راهکارهای آن را در حوزه نانوذرات ارائه می‌دهد.

به اعتقاد کینگ، تا زمانی که ملاحظات ایمنی بالقوه فناوری‌های جدید بررسی و حل نشوند، مقبولیت گسترده این فناوری‌ها و استفاده گسترده از آنها توسط عامه مردم بی‌معنی خواهد بود. شرکت‌هایی که خواهان تجاری‌سازی موفقیت‌آمیز محصولات حاوی نانومواد هستند، باید مسائل ایمنی این محصولات را بررسی نمایند. شرکت‌هایی که بتوانند ایمنی محصولات خود را ثابت نمایند، در بازار رقابتی موفق خوهند بود.

nanoTox با تعیین میزان سمیت محصولات فناوری‌نانو و ارائه راهبردهایی برای مدیریت آنها و کاهش یا حذف ریسک‌های مرتبط، تجاری‌سازی آنها را تسهیل می‌کند.