تلاش روس‌نانو برای جذب سرمایه‌گذاران خطرپذیر آمریکا

برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا، هیاتی متشکل از ۲۰ نفر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برتر این کشور، وارد مسکو خواهند شد.

برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا، هیاتی متشکل از ۲۰ نفر از صندوق‌های
سرمایه‌گذاری خطرپذیر برتر این کشور، در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ماه می سال جاری میلادی،
وارد مسکو خواهند شد.

هدف اصلی سفر این هیات سرمایه‌گذاری، فراهم کردن بستر مناسب برای شناسایی بهتر فرصت‌های
سرمایه‌گذاری و پتانسیل فزاینده سرمایه‌گذاری درکشور روسیه در حوزه فناوری‌نانو و
سایر فناوری‌های نوین است.

در این سفر سه روزه، این هیات با پیش‌رانان بازارهای فناوری روسیه از جمله: ادارات
دولتی، اعضای نخبگان کسب و کار،کارآفرینان برتر در زمینه فناوری‌های نوظهور، موسسات
قانون‌گذاری اصلی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، مدیران فناوری و سرمایه‌گذاران داخلی
برتر ملاقات خواهند کرد.

یکی دیگر از اهداف هیات مذکور، بررسی وضعیت نوظهور شرکت‌های نوپای روسی در حوزه
فناوری‌‌های نوظهور است.

این بازدید ۳ روزه، توسط ستاد فناوری‌نانوی روسیه و انجمن اساتید روسی (AmBAR)،
سازماندهی شده است.

به اعتقاد دولت‌مردان روسی، در پروژه‌های تامین مالی مشترک، بیشترین ارزش سرمایه‌گذاران
خطرپذیر غربی صرفا ارائه سرمایه‌ نیست، بلکه تخصص، دانش فنی چگونگی توسعه‌ی یک شرکت
نوپا در عرصه فناوری‌نانو و تجربه مدیریتی، دارای اهمیت بیشتری است.

به اعتقاد دولت مردان روسی، در حال حاضر آنچه که این کشور برای توسعه هرچه بیشتر
فناوری‌نانو در این کشور نیاز دارد، تولیدکنندگانی است که بتوانند سریعا نتایج
تحقیقات را تجاری‌سازی کنند.