پیشگامان جهانی توسعه آموزش فناوری‌نانو

با افزایش چشمگیر تامین مالی تحقیقات و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی فناوری‌نانو، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشورهای مختلف جهان، رشته‌‌های پیشنهادی خود را در این زمینه افزایش می‌دهند.

با افزایش چشمگیر تامین مالی تحقیقات و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی فناوری‌نانو، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشورهای مختلف جهان، رشته‌‌های پیشنهادی خود را در این زمینه افزایش می‌دهند.

تنها تا سه سال قبل، کمتر از ۱۵۰ برنامه فناوری‌نانو در اقصی نقاط دنیا وجود داشت اما این رقم هم اکنون به بیش از ۲۵۰ برنامه در بیش از ۲۵ کشور دنیا رسیده است.

با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای علم و فناوری‌نانو، این رشته‌های دانشگاهی ویژه، رشته‌های مختلفی مانند زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، پزشکی، مهندسی، الکترونیک و حتی MBA را نیز پوشش می‌دهد.

در حالی که بیشتر این برنامه‌ها بر دوره‌های تحصیلات تکمیلی تمرکز دارند، نیمی از رشته‌های پیشنهادی و تقریبا نیمی از تمامی برنامه‌های ارائه شده به قاره اروپا و یک سوم نیز به آمریکای شمالی اختصاص دارد.

کشور انگلیس با داشتن ۳۰ برنامه در سطح تحصیلات تکمیلی و ایالات متحده آمریکا با داشتن ۲۴ برنامه در سطح دوره دکتری، از پیشگامان جهانی توسعه آموزش فناوری‌نانو محسوب می‌شوند.

به‌طور کلی ایالات متحده آمریکا با داشتن ۶۱ برنامه و کشورهای انگلیس و آلمان به ترتیب با داشتن ۳۸ و ۳۰ برنامه، سه کشور پیشگام در زمینه توسعه آموزش فناوری‌نانو و رشته‌های دانشگاهی مربوط به این حوزه هستند.