رقابت در بازارهای جهانی بیش از پاسخگویی به نیاز داخل توصیه می‌شود

رییس ستاد زیست‌فناوری کشور معتقد است که در زمینه بازارهای تجاری برای فناوری نانو، باید نگاه بیشتری معطوف بازارهای جهانی بوده و نیم نگاهی نیز به نیاز داخلی داشته باشیم.

رییس ستاد زیست‌فناوری کشور معتقد است که در زمینه بازارهای تجاری برای فناوری نانو، باید نگاه بیشتری معطوف بازارهای جهانی بوده و نیم نگاهی نیز به نیاز داخلی داشته باشیم. چرا که در فناوری نانو علاوه‌بر نیازهای داخلی رقابت‌پذیر بودن کالاهای تولید شده در سطوح جهانی اهمیت زیادی دارد.

عباس صاحبقدم لطفی در گفت و گو با ستاد خبری سومین نمایشگاه فناوری نانو با تأکید بر اینکه ایران در زمینه فناوری نانو از جایگاه خوبی در جهان برخوردار است، گفت: «در شرایط کنونی باید فرآیند کلی‌ای که به تولید دانش فنی در حوزه فناوری نانو ختم می‌شود به شکلی باشد که تمامی فرایند ایده پردازی، آزمایش و دیگر مراحل کار به تولید محصولی قابل رقابت در بازارهای جهانی منجر شود.»

وی تصریح کرد: «منظور از رقابت‌پذیر بودن این است که تلاش شود تا ۵۰ درصد نگاه ما به بیرون و رقابت در بازارهای جهانی معطوف شده و کمتر از ۵۰ درصد از تمرکز ما معطوف به پاسخگویی نیاز داخلی باشد. این‌ها همه در یک چرخه اتفاق می‌افتد و لازم است تا امروز در زمینه فناوری نانو از نظر اقتصاد حرفی برای گفتن و کالایی برای ارایه داشته باشیم.»

به گفته وی، دور کل حیات هستی مبتنی بر فناوری نانو است و دانشمندان امروز برآنند تا بتوانند این چرخه حیات را در زندگی بشر مدرن بازسازی کنند، چنانچه در چرخه نانویی حیات شاهد به جای ماندن کمترین پسماندها هستیم.

لطفی افزود: «کارهای خوبی در همین حوزه در ستادها و وزارتخانه‌های ذی ربط صورت گرفته و خوشبختانه این روند اندک اندک در حال هدفمند شدن است. چنانچه می‌بینیم در همین زمینه ستاد فناوری نانو، ستاد زیست‌فناوری و به تازگی نیز ستادهای دیگری شکل گرفته تا حلقه‌های مفقوده ثروت ساماندهی شود.»