پیشگامی‌های داوطلبانه در مدیریت فناوری‌نانو

مرکز بین‌المللی محققان وودرو ویلسون (Woodrow Wilson International Center for Scholars) در چارچوب پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN) به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در چارچوب آن گزینه‌های داوطلبانه موجود برای نظارت بر محصولات و فرایندهای مبتنی بر فناوری‌نانو، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

مرکز بین‌المللی محققان وودرو ویلسون (Woodrow Wilson International Center for
Scholars) در چارچوب پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN) به تازگی گزارشی را منتشر
کرده است که در چارچوب آن گزینه‌های داوطلبانه موجود برای نظارت بر محصولات و
فرایندهای مبتنی بر فناوری‌نانو، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

این گزارش با عنوان «پیشگامی‌های داوطلبانه، تدوین مقررات و نظارت بر فناوری‌نانو»،
توسط دکتر دانیل فیورینو، رئیس مرکز سیاست‌گذاری زیست‌محیطی دانشگاه آمریکا تهیه
شده و در قالب آن تاریخچه رویکردهای داوطلبانه برای حفاظت از محیط زیست و ارزیابی
کاربرد آنها در زمینه نوظهور فناوری‌نانو ارائه شده است.

گزارش مذکور، طبقه‌بندی جدیدی از انواع مختلف پیشگامی‌های داوطلبانه و همکاری‌های
مربوط به آنها ارائه کرده و مهمترین شاخص‌های موفقیت برنامه‌ها را ارزیابی کرده است.

موضوع گزارش جدید، پیشگامی‌های داوطلبانه را پوشش داده و می‌تواند نقش سازنده‌ای در
نظارت بر فناوری‌نانو ایفا نماید.

گزارش فوق، جامع‌ترین تجزیه و تحلیلی است که تاکنون در زمینه نقش برنامه‌های
داوطلبانه برای مدیریت اثرات زیست محیطی و سلامت احتمالی فناوری‌نانو انجام شده است.

تجزیه و تحلیل‌های گزارش جدید، فراتر از علم و فناوری‌نانو بوده و پاسخ‌گوی چالش‌های
پیش‌روی توسعه سریع علوم مختلف است.

با پیشرفت فناوری‌نانو همراه با سایر فناوری‌های نوظهور، برنامه‌های داوطلبانه نقش
مهمی در پورتفوی مدیریت موجود آنها در سطح دولت‌های ایالتی و ملی ایفا می‌کند.

در مدیریت فناوری‌هایی نظیر فناوری‌نانو، باید از راهکارهای ابداعی و خلاقانه
استفاده کرد. پیشگامی‌ها، مشارکت‌ها و همکاری‌های داوطلبانه می‌توانند در توسعه
راهبردهای بزرگ‌تر استفاده شوند.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق
نشانی  قابل دریافت است.