گزارش تلفیقی جدید نانوکد

گزارش تلفیقی نانوکد (NanoCode) در مورد ذینفعان خود، یافته‌های بین‌المللی بررسی‌های کیفی و کمی نانوکد را در زمینه کد اروپایی انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو (EU-CoC) ارائه کرده است.

گزارش تلفیقی نانوکد (NanoCode) در مورد ذینفعان خود، یافته‌های بین‌المللی بررسی‌های کیفی و کمی نانوکد را در زمینه کد اروپایی انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو (EU-CoC) ارائه کرده است.
نتایج خلاصه شده در این گزارش، دانشی از الگوه‌های آگاهی ذینفعان، انتظارات، نگرش‌ها و برداشت‌های آنها را ارائه می‌کند. گزارش جدید، درجه پذیرش و تعهد ذینفعان مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهاداتی برای ارتباطات، انگیزاننده‌های ممکن، بازدارنده‌ها و پایش EU-CoC ارائه کرده است.
گزارش تلفیقی بررسی‌های نانوکد دربرگیرنده اطلاعاتی راجع به گزارش‌های مشروح ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ( ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، هلند، جمهوری چک و آلمان) و سه کشور سوییس، آرژانتین و آفریقای جنوبی است. در تمامی کشورهای فوق، نمایندگان سازمان‌های تحقیقاتی، کسب و کارها و نهادهای جامعه مدنی در تحقیق کمی کشور خود مشارکت کرده‌اند.
همچنین برای بررسی عمیق نگرش‌های خاص کشورها و طراحی و توسعه پیشنهادات مشروح، مجموعه‌ای از مصاحبه‌های کمی و گروه‌های تمرکز سازماندهی شده‌اند.
در نهایت گروهی از همکاران از سازمان‌های بین‌المللی کشورهای استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، هند، کره جنوبی، مکزیک، نروژ، پرتغال و ایالات متحده آمریکا با پاسخ‌گویی به پرسشنامه و تکمیل تصویر رنگی نظرات و پیشنهادات به توسعه هرچه بهتر EU-CoC کمک کرده‌اند.
به طور کلی ۳۰۴ کارشناس اروپایی و بین‌المللی در دوره زمانی آگوست تا اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی، در بررسی NanoCode شرکت‌ کرده‌اند. همچنین ۱۵۰ متخصص نیز بین دوره زمانی اکتبر ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ در مصاحبه‌های کیفی شرکت کرده‌اند.
با توجه به موارد ذکر شده، ۸۰ درصد همکاران این تحقیق، اصول EU-CoC را قبول دارند.
یافته‌های اصلی این تحقیق عبارتند از:
علی‌رغم سطح بالای توافق در خصوص EU-CoC، درصد بسیار کمی از شرکت‌کنندگان (۲۰ درصد) اظهار کردند که سازمان‌های آنها اصول EU-CoC را در عمل پذیرفته و پیاده کرده‌اند؛ اصولی نظیر: پاسخ‌گویی، احتیاط، تداوم و … باید اصلاح شوند؛
تنها ۲۱ درصد شرکت‌کنندگان از فعالیت‌های دولتی در خصوص تقویت EU-CoC اطلاع داشتند؛ و
بدون ارتقای آگاهی و راهبردهای ارتباطاتی مناسب برای گروه‌های هدف مختلف، پذیرش EU-CoC نسبتا دشوار است.