افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری اروپا در حوزه نانوالکترونیک

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه مشترک ENIAC، فراخوان ارائه طرح‌های تحقیقاتی خود را منتشر کرده است.

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه مشترک ENIAC، فراخوان ارائه طرح‌های تحقیقاتی خود را
منتشر کرده است. سازمان‌های حامی این طرح، با افزایش ۱۰۰ درصدی حمایت‌های مالی خود
نسبت به سال مالی گذشته، در مجموع ۴۰۰ میلیون یورو در پروژه‌های تحقیق و توسعه
مربوط به نانوالکترونیک سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

پروژه ENIAC که با مشارکت بخش خصوص و دولتی در حوزه نانوالکترونیک اجرا می‌شود، با
گردهم‌آوری حامیان خود در سطح اتحادیه اروپا، به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش
دولتی و خصوصی در این حوزه نوظهوراست.

ENIAC با اعتباری بالغ بر یک میلیارد یورو از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده است. دست
اندرکاران پروژه فوق، در حال حاضر به‌دنبال تحقق هدف خود، یعنی سرمایه‌گذاری ۳
میلیارد یورویی تا سال ۲۰۱۳ در حوزه نانوالکتورنیک هستند.

به گفته آندریاس ویلد، مدیر اجرایی پروژه، «بعد از اجرای نسبتا کند پروژه مذکور به
خاطر پیچیدگی ذاتی و جدید بودن مراحل آن، در حال حاضر ENIAC در ایجاد همگرایی بین
اهداف ملی، اولویت‌های اروپا در این حوزه و برنامه‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی
بسیار موفق بوده است». در نتیجه پروژه فوق، در تحقق تعهدات خود بسیار موفق بوده و
رشد، رقابت‌پذیری و ثبات صنعت نانوالکترونیک را در اروپا در آینده تضمین می‌کند.

طرح‌های ارسالی باید در چارچوب برنامه‌ی راهبردی‌ای که در برنامه‌ی کاری سالانه
کمیته تحقیقات و صنعت ENIAC قرار دارد، باشد.

طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی باید در موضوعات ذیل باشند:

حوزه‌های فناوری:

• طراحی فناوری؛

• همگرایی و فرایند نیمه‌هادی‌ها؛

• تجهیزات، مواد و ساخت.

حوزه‌های کاربردی:

• خودروسازی و حمل ونقل؛

• ارتباطات و سبک زندگی دیجیتال؛

• کارایی انرژی؛

• مراقبت‌های بهداشتی و مسن شدن جامعه؛

• ایمنی و امنیت.