گزارش‌های چهارگانه آمریکا در زمینه nanoEHS

پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI)، نتایج مجموعه کارگاه‌های خود را که به موضوعات مختلف زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی (EHS) فناوری‌نانو مربوط می‌شد، در قالب ۴ گزارش منتشر کرده است.

پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI)، نتایج مجموعه کارگاه‌های خود را که به موضوعات مختلف زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی (EHS) فناوری‌نانو مربوط می‌شد، در قالب ۴ گزارش منتشر کرده است.
مجموعه کارگاه‌های «nanoEHS»، در چارچوب راهبرد کنونی هماهنگی تحقیقات EHS فناوری‌نانو و با شرکت کارشناسان مطرح صنعت، دانشگاه و دولت فدرال برگزار شد. در قالب این کارگاه‌ها، آخرین اطلاعات و جدیدترین پیشرفت‌های این حوزه، بحث و بررسی شده و شکاف‌های تحقیقاتی موجود در زمینه EHS مربوط به فناوری‌نانو تجزیه و تحلیل شدند.
دانش کسب شده از این کارگاه‌ها برای تدوین و توسعه راهبرد تحقیقاتی NNI EHS بسیار حایز اهمیت است.
این چهار گزارش، بهطور کامل فرایند راهبرد تحقیقاتی EHS که از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به حوزه EHS را تشریح کرده و بهترین روش مربوط به حوزه فناوری‌نانو را مدنظر قرار داده است.
کارگاه‌های nanoEHS، بههمراه مشاوره‌های آکادمی‌های ملی و کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری (PCAST)، در توسعه راهبرد تحقیقاتی EHS برای NNI استفاده می‌شوند.
کارشناسان در چارچوب چهارکارگاه‌ جداگانه، موضوعات ذیل را بحث و بررسی کردند:
نانومواد و سلامت انسان، ابزار دقیق، مترولوژی، و تحلیل گرها؛
نانومواد و محیط زیست، ابزار دقیق، مترولوژی، و تحلیل گرها؛
ارزیابی انتشار زیست محیطی و سلامت؛
روش‌های مدیریت ریسک و اصول اخلاقی، قانونی، و الزامات اجتماعی فناوری‌نانو.
ایالات متحده آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه مربوط به EHS پیشگام است. میزان سرمایه‌گذاری دولت فدرال در زمینه تحقیقات مربوط به EHS فناوری‌نانو از ۸/۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۵/۱۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است که در مجموع ۵۷۵ میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است.