مدل بازاریابی جدید برای محصولات فناوری‌نانو

شرکت آمریکایی livethesource برای بازاریابی محصولات فناوری‌نانو، از مدل بازاریابی جدیدی استفاده می‌کند.

شرکت آمریکایی livethesource برای بازاریابی محصولات فناوری‌نانو، از مدل بازاریابی
جدیدی استفاده می‌کند. این شرکت تولید کننده مکمل‌های گیاهی کپسوله شده، مواد معدنی،
ویتامین‌های مایع و سایر محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو است. شرکت مذکور برای
فروش این محصولات، از راهبرد بازاریابی جدید Inline استفاده می‌کند.

بازاریابی Inline، نوعی فروش مستقیم است که بر اساس آن، کارآفرینان، درآمد حاصل از
محصولات خود را که از طریق کانال‌های مختلفی نظیر اینترنت و خرده‌فروشی به فروش می‌رسد،
تقسیم می‌کنند. در حال حاضر محصولات شرکت livethesource از طریق زنجیره توزیعی که
توسط کارآفرینان مستقل تشکیل شده است، توزیع می‌شود.

این روش فروش جدید که فروش فرد به فرد (“person to person”) یا به اصطلاح رایج،
بازاریابی شبکه‌ای (“Network Marketing”) نامیده می‌شود، برای فروش محصولات شرکت به
عامه مردم استفاده می‌شود. Livethesource این روش فروش را، بازاریابی Inline نامیده
است.

طی چند سال گذشته، بازاریابی شبکه‌ای یکی از رایج‌ترین و سریع‌ترین روش‌های توزیع
محصولات جدید بوده است. این مدل کسب و کاری رایج، از ترکیب بازاریابی مستقیم با
فرانشیز ایجاد شده است. در بازاریابی شبکه‌ای، کسب و کارها، با بکارگیری توزیع‌کنندگان،
محصولات خود را به فروش رسانده و در صورتی که فروشنده محصولات بیشتری بفروشد، به
ازای هر محصول به وی پاداش داده می‌شود.

در بازاریابی Inline شرکت Livethesource، برخی از واسطه‌های صنعت به عنوان شرکت
توزیع کننده بازار، به آنها مراجعه می‌کنند.آنچه که روش بازاریابی Inline را منحصر
به فرد کرده است، این است که،کارآفرین از تمامی کانال‌های فروش درآمد کسب می‌کند.