ضرورت تدوام تبادل‌نظر در حوزه فناوری‌نانو

پروژه ObservatoryNano در چارچوب طرح بررسی اخلاق در فناوری‌نانو (Nanoethics) به‌دنبال بررسی دستاوردهای اصلی و پیشرفت‌های مربوط به بحث‌های کنونی و فعالیت‌های مشارکتی عامه مردم در سطح اتحادیه اروپا و سایر کشورها است.

پروژه ObservatoryNano به‌تازگی مصاحبه‌ای با دکتر آرمین گرون‌والد (Armin Grunwald)
منتشر کرده است. وی ریاست سازمان‌ ارزیابی فناوری (ITAS/TAB) در آلمان را بر عهده
داشته است. ایشان در این مصاحبه، خواستار تداوم بحث‌ و بررسی‌ها در زمینه ریسک‌های
فناوری‌نانو و تدوین مقررات در این حوزه شده است.

گرون‌والد، سالیان متمادی در زمینه بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری فناوری‌نانو،
جامعه و ذینفعان این حوزه در کشور آلمان و در سطح بین‌المللی پیشگام بوده است.

در کشور آلمان سازمان ارزیابی فناوری بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، پروژه‌های زیادی در
زمینه فناوری‌نانو انجام داده و نقش مهمی در بحث‌های مربوط به این حوزه در پارلمان
این کشور ایفا کرده است. این بحث‌ها منجر به طراحی و توسعه برنامه‌های عملیاتی دولت
برای ارتقای نوآوری، ارزیابی ریسک، تدوین مقررات و بحث و تبادل نظر در این حوزه
نوظهور شده است.

پروفسور گرون‌والد به بحث‌های مربوط به ریسک‌های فناوری‌نانو و قانون‌گذاری در این
حوزه از سال ۲۰۰۳ توجه داشته است. با اقدامات وی برخی از سیاست‌گذاران آلمانی و
صنعت‌گران تشویق به مشارکت در این حوزه شده و میزان مقبولیت فناوری‌نانو در بین
عامه مردم افزایش یافته است.

پروژه ObservatoryNano در چارچوب طرح بررسی اخلاق در فناوری‌نانو (Nanoethics)، به‌دنبال
بررسی دستاوردهای اصلی و پیشرفت‌های مربوط به بحث‌های کنونی و فعالیت‌های مشارکتی
عامه مردم در سطح اتحادیه اروپا و سایر کشورها است.

مسائل جدید و اقدامات برتر در زمینه جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو به
اندازه کافی بحث و برسی نشده و لذا در چارچوب این پروژه می‌توانند بررسی شده و مورد
توجه سیاست‌مداران قرار گیرند.