حمایت ویژه ستاد از پایان‌نامه‌های مبتنی بر نیاز صنعت

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد برای رفع نیاز توسعه یا ارتقای محصولات صنایع و یا شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری نانو، حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا انجام می‌شوند را تا ۲ برابر حمایت تشویقی عادی پایان‌نامه‌ها افزایش دهد. مطابق آیین‌نامه جدید حمایت تشویقی فعالیت‌های پژوهشی، به هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، و به هر پایان‌نامه دکتری مبلغ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد برای رفع نیاز توسعه یا ارتقای محصولات صنایع و یا شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری نانو، حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در این راستا انجام می‌شوند را تا ۲ برابر حمایت تشویقی عادی پایان‌نامه‌ها افزایش دهد.

 

مطابق آیین‌نامه جدید حمایت تشویقی فعالیت‌های پژوهشی، برای هر پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبلغ ۲۴ میلیون ریال به دانشجو، ۱۲  میلیون  ریال به استاد راهنما، و برای هر پایان‌نامه دکتری مبلغ ۷۲  میلیون  ریال به دانشجو و ۳۶  میلیون ریال به استاد راهنما، تعلق خواهد گرفت. این برنامه به‌ منظور تشویق شرکت‌های دانش بنیان به تعریف پروژه‌های تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌ خود، تشویق محققان برای رفع نیازهای تحقیقاتی صنایع، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، سمت و سو دادن تحقیقات به سمت فعالیت‌های کاربردی و ایجاد اشتغال انجام می‌شود.

 

بخش اول حمایت تشویقی که برای این پایان‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است، پس از تصویب پروپوزال در دانشکده و ارسال به ستاد و داوری و تأیید توسط ستاد پرداخت خواهد شد. بخش دوم آن نیز پس از دفاع از پایان‌نامه در دانشکده و ارسال به ستاد و داوری پایان‌نامه دفاع شده و تأیید آن توسط ستاد، پرداخت خواهد شد.

 

گفتنی است درصورت دستیابی به نتایج کاربردی و انتقال دانش فنی به شرکت دانش بنیان و یا صنعت مربوطه و یا تاسیس شرکت در راستای نیاز صنعت و تأیید شرکت و موسسه خدمات فناوری تا بازار، برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال و برای پایان‌نامه‌های دکتری تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی از سوی ستاد در اختیار گروه آموزشی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای خرید تجهیزات ساخت داخل و یا جذب دانشجوی پسادکتری رشته مربوطه هزینه شود.

 

شایان ذکر است مطابق این آیین‌نامه، امتیاز اینگونه پایان‌نامه‌ها در جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو، برای دانشگاه مجری ۴ برابر و چنانچه منجر به یک نتیجه کاربردی گردد تا ۱۰ برابر امتیازات مرسوم خواهد بود.

 

این آیین نامه شامل پروپوزال‌هایی که تاکنون نیز در ستاد تأیید شده‌اند نیز می‌شود و محققان می‌توانند با ارسال تأییدیه از طرف شرکتی که پروپوزال در راستای فعالیت آن تعریف شده است به ایمیل hrdc@nano.ir درخواست خود را پیگیری نمایند.