پروژه ویژه اروپا برای ارزیابی ریسک نانومواد

پروژه نانو ولید منابع و تخصص‌های لازم برای پاسخ‌گویی مناسب به تولید و استفاده فزاینده از نانومواد مهندسی شده (ENM) را در کاربردهای فنی و محصولات مصرفی سازماندهی می‌کند.

پروژه مذکور به‌طور خاص، به‌دنبال پاسخ به این سوال است که انتشار مواد جدید چگونه در انسان و اکوسیستم‌ها افزایش خواهد یافت. در حال حاضر دانش کنونی ما در این زمینه کم بوده و روش‌های آزمایش موجود برای ارزیابی مطمئن مخاطرات و ریسک‌های بالقوه ضعیف هستند. در این راستا مطالعات موردی عملی، می‌توانند به ارزیابی امکان‌سنجی روش‌های منبع موجود، برای بهبود عملکرد روش‌های پایش‌انتشار کنونی، کاهش ریسک، ارزیابی چرخه حیات و روش‌های مدل‌سازی، کمک کنند.

بودجه این پروژه به‌همراه پروژه مارینا ۱۸/۶ (MARINA)  میلیون یورو است. اهداف این دو پروژه بزرگ که برای دوره زمانی ۴ ساله انجام می‌شوند، تمرکز بر توسعه مواد و روش‌های منبع برای تجزیه و تحلیل چرخه حیات، انتشار، شناسایی ریسک و ارزیابی ریسک نانومواد مهندسی شده است.نانو ولید با هماهنگ کردن تخصص فنی و دانش علمی بین‌المللی به دنبال پاسخ به سوالات مطرح در حوزه ریسک مربوط به نانومواد است. این کنسرسیوم با ۲۹ عضو از اقصی نقاط دنیا و نمایندگانی از شرکت‌های صنعتی، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه و سازمان‌های دولتی تشکیل شده است.