کارگاه‌های آموزشی همایش استاندارد و ایمنی در فناوری نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در حاشیه برگزاری اولین همایش ملی «استاندارد و ایمنی در فناوری نانو»، سه کارگاه آموزشی با محوریت آشنایی محققین با مراحل تدوین استاندارد در فناوری نانو، برگزار خواهد کرد.


ستاد توسعه فناوری نانو در حاشیه برگزاری اولین همایش ملی «استاندارد و ایمنی در فناوری نانو»، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۱، سه کارگاه آموزشی با محوریت آشنایی محققین با مراحل تدوین استاندارد در فناوری نانو، برگزار خواهد کرد.

 

از موضوعات پوشش داده‌شده در این کارگاه‌ها می‌توان به اصول و مفاهیم استاندارد و استانداردسازی، ضرورت ارزیابی ریسک محصولات نانوپزشکی، نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی، مراحل ارزیابی ریسک نانو ذرات و آشنایی با مراحل اخذ مجوزهای وزارت بهداشت اشاره داشت.

 

عناوین، سرفصل مباحث و زمان برگزاری هریک از کارگاه‌های آموزشی اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فناوری نانو به قرار زیر است:

 

• کارگاه آشنایی با روش‌ها و مراحل تدوین استانداردهای کارخانه‌ای، ملی و بین‌المللی؛ مهوش سیفی، نایب رئیس کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو؛ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰

شامل مباحثی چون آشنایی با اصول و مفاهیم استاندارد و استانداردسازی، استانداردهای ملی، کارخانه‌ای و بین‌المللی، چگونگی تدوین استانداردهای کارخانه‌ای و بررسی مهمترین نمونه‌ها در سطح کشورهای مختلف، فرآیند تدوین استاندارد ملی، نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، چگونگی جستجوی استانداردهای ملی سایر کشورها از طریق فضای مجازی، توضیح استانداردهای منطقه‌ای، تشریح استانداردهای بین‌المللی و فرآیند تدوین استاندارد بین‌المللیISO، نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللیISO و نحوه دستیابی به اطلاعات و جستجو از طریق وب سایت سازمان‌های ISOوIEC؛

 

• کارگاه آشنایی با مراحل اخذ مجوزهای وزارت بهداشت؛ دکترسپیده اربابی، دبیر کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

شامل مباحثی چون تبیین وضعیت محصولات نانو پژشکی در ایران و جهان، آشنایی با جنبه‌های ایمنی محصولات نانوپزشکی، ضرورت ارزیابی ریسک محصولات نانوپزشکی، آشنایی با چک لیست‌های تدوین‌شده در کمیته نانو سازمان غذا و دارو، آشنایی با فلوچارت اخذ مجوز از کمیته نانو سازمان غذا و دارو و جلسه پرسش و پاسخ؛

 

• ایمنی و سلامت در فناوری نانو؛ آقای دکتر سیدجواد قاضی و دکتر شهناز باکند، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰

شامل مباحثی چون آشنایی با سمیت نانوذرات، Ecotoxicology and Environmental Nanotoxicology، ارزیابی خطر و مواجهه با نانو ذرات، بررسی سمیت نانو ذرات و محیط برون‌تن ودرون‌تن و مراحل ارزیابی ریسک نانو ذرات؛

 

شایان ذکر است، به شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های تخصصی فوق گواهی حضور از سوی کمیته استانداردسازی فناوری نانو اعطا خواهد شد.

 

گفتنی است ثبت‌نام در همایش ملی استاندارد و ایمنی در فناوری نانو، تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ امکان‌پذیر است. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت‌نام در همایش و کارگاه‌های آن به پایگاه اینترنتی همایش مراجعه کنند.