پارلمان اروپا به دنبال راهکارهای ایجاد تعادل بین ریسک‌ها و مزایای فناوری‌نانو ‏

مجمع پارلمانی کمیسیون اروپا در نشست اخیر خود پیشنهاد «فناوری‌نانو: ایجاد ‏تعادل بین ریسک‌ها و مزایای آن برای سلامت عمومی و محیط زیست» را پذیرفته ‏است. ‏

مجمع پارلمانی کمیسیون اروپا در نشست اخیر خود پیشنهاد «فناوری‌نانو: ایجاد تعادل بین ‏ریسک‌ها و مزایای آن برای سلامت عمومی و محیط زیست» را پذیرفته است. این پیشنهاد با ‏اتکا بر یک مقاله کارشناسی، بررسی و مورد قبول واقع شده است.‏

‏چندین سال است که مجمع پارلمانی و کمیته وزرای کمیسیون اروپا ضرورت ایجاد یک ‏فرهنگ احتیاطی که در برگیرنده اصل پیشگیرانه در فرایندهای علمی و فناوری، با توجه به ‏آزادی تحقیقات و نوآوری باشد را بحث و بررسی کرده‌ است.
  ‏
مجمع پارلمانی کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که کمیته وزرای اروپا در زمینه ‏راهبردهای ایجاد تعادل در زمینه ریسک‌ها و مزایای ناشی از فناوری‌نانو برای سلامت عمومی و ‏محیط زیست فعالیت نموده، به طوری که اقدامات آنها منجر به نتایج ذیل گردد:‏

•    توجه به اصل احتیاطی، به طوری که آزادی تحقیقات را در نظر گرفته و منجر به ‏نوآوری در این زمینه گردد؛
•    مجوز استفاده از نانومواد گوناگون در زمینه‌های مختلف؛
•    یافتن راهکارهای انسجام بخشیدن به چارچوب‌های قانونی، نظیر روش‌های ارزیابی و ‏مدیریت ریسک، حفاظت از محققان و کارکنان صنعت فناوری‌نانو، حفاظت از ‏مصرف‌کنندگان و افراد بیمار،آموزش، گزارش‌دهی و ثبت الزامات این حوزه؛
•    ‏ بحث و تبادل‌نظر شفاف و آزاد با حضور ذینفعان مختلف؛
•    بتواند به عنوان مدل استانداردهای جهانی قانون‌گذاری استفاده شود؛
•    پیگیری ایجاد مرکز بین‌رشته‌ای بین‌المللی به عنوان زیرساخت دانش جهانی در زمینه ‏ایمنی فناوری‌نانو در آینده‌ای نزدیک؛
•    قادر باشد با توسعه و ارتقای یک سیستم ارزیابی مقررات اخلاقی، اطلاعات تبلیغاتی و ‏انتظارات مشتریان به پروژه‌های تحقیقاتی و محصولات مصرفی را در حوزه فناوری‌نانو ‏تامین نماید.‏