۳۱ شهریور؛ بخش دوم وبینار روش تحقیق برگزار می‌شود

بخش دوم وبینار آموزش مبانی و اصول علمی روش تحقیق، یکشنبه ۳۱ شهریور ماه از ساعت ‏۱۴ الی ۱۵:۴۵‏ برگزار می‌شود.

وبینار آموزش مبانی و اصول علمی روش تحقیق، از سری وبینارهای نیازهای حوزه پژوهش، یکشنبه ۳۱ شهریور ماه از ساعت ‏۱۴ الی ۱۵:۴۵‏ برگزار می‌شود. در این وبینار، بخش دوم مطالب مربوط به وبینار روش تحقیق که در روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه برگزار شد، ارائه می‌شود.

همانطور که در بخش نخست وبینار روش تحقیق مطرح شد روش علمی در بدست آوردن دانش شامل بخش‌هایی از جمله: بیان سوال پژوهش، بیان فرضیه، مرور متون، پیش بینی، طراحی آزمون، آزمون، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات وگزارش علمی است.

در بخش اول این وبینار علاوه بر ارائه مطالب نظری و تعاریف، چهار قسمت اول روش علمی توضیح داده شد. در بخش دوم به موضوعات دیگر همچون اصول طراحی آزمون انواع Data و روش تجزیه و تحلیل آماری آنها پرداخته خواهد شد.

افراد می‌توانند برای ثبت‌نام در این وبینار که توسط دکتر صدرالدینی دکترای تخصصی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی، ارائه می‌شود، به پایگاه اینترنتی وبینار مراجعه کنند.