راهبردهای آزمون جایگزین برای مواجهه با موج جدید نانومواد

گروهی از کارشناسان بین‌المللی متشکل از دولت، صنعت و دانشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که راهبردهای آزمایشگاهی جایگزینی مورد نیاز است که به حیوانات آزمایشگاهی وابسته نباشد و بتواند از عهده نانومواد جدید حاصل از رشد سریع علم و فناوری نانو برآید.

گروهی از کارشناسان بین المللی متشکل از دولت، صنعت و دانشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که راهبردهای آزمایشگاهی جایگزینی مورد نیاز است که به حیوانات آزمایشگاهی وابسته نباشد و بتواند از عهده نانومواد جدید حاصل از رشد سریع علم و فناوری نانو برآید.

در این زمینه آندر نل و همکارانش اظهار کرده‌اند: «تعداد زیادی نانومواد مهندسی شده جدید در آزمایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و محصولات مصرفی در حال ظهور هستند که نتیجه پیشرفت‌های به وجود آمده در علم و فناوری نانو است. این شاخه از علم در مورد مواد بسیار ریزی صحبت می‌کند که صدها عدد از این مواد در داخل نقطه پایان این جمله قرار می‌گیرد. تاکنون آزمایش‌هایی که بر روی موش‌های آزمایشگاهی، موش‌های صحرایی و دیگر حیوانات انجام می‌شد، روش‌های استانداردی برای بررسی تاثیرات ایجاد شده مواد جدید بر روی سلامت و محیط زیست بوده است. به دلیل هزینه‌بر بودن، نیروی انسانی زیاد و زمان‌بر بودن این آزمایش‌ها، اعضای کار گروه به این فکر افتادند که آیا راهبردهای آزمایشگاهی جایگزین می‌تواند نقش بیشتری در بررسی ایمنی نانومواد مهندسی شده ایفا نماید.»

آنها نتیجه گیری کرده‌اند که غربالگری سلولی، شبیه‌سازی کامپیوتری و سایر راهبردهای آزمایشگاهی جایگزین می‌تواند به عنوان روش‌هایی سریع، مقرون به صرفه و معتبر برای به دست آوردن اطلاعات درباره اثرات نانومواد مهندسی شده بر روی سلامت و محیط زیست به کار روند. آنها می‌گویند: « پس از انجام بررسی‌ها فهرست کوتاهی از نقطه نظرات مشترک درباره این موضوع به دست آمد و نتیجه گیری شد که روش های راهبردی آزمایشگاهی جایگزین برای نانومواد مهندسی شده می‌تواند به طور قابل توجهی در آنالیز شیمیایی مورد نیاز برای بررسی ایمنی مفید باشد.»

قابل ذکر است که اعتبارات این طرح توسط بنیاد ملی علم (NSF)، آژانس حفاظت زیست محیطی آمریکا (USEPA)، موسسه ملی علوم سلامت زیست محیطی (NIEHS) و منابع غیر فدرال تهیه گردید.