برچسب‌گذاری مواد غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو؛ خواسته‌ای مردمی

بر اساس تحقیق جدیدی که توسط دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه مینسوتا انجام شده است، مردم ایالات متحده آمریکا خواستار برچسب‌گذاری محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو هستند.

بر اساس تحقیق جدیدی که توسط دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه مینسوتا انجام شده است، مردم ایالات متحده آمریکا خواستار برچسب‌گذاری محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو هستند، خواه فناوری‌نانو در مواد غذایی استفاده شده یا در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده شده باشد. یافته‌های این تحقیق با عنوان «نیاز به اطلاعات: نگرش‌های مردم نسبت به مواد غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو و برچسب‌گذاری آنها»، نشان می‌دهد که بسیاری از مردم خواستار توجه بیشتر به برچسب گذاری این حوزه هستند. شرکت‌کنندگان در این مطالعه از برچسب‌گذاری محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو حمایت کرده‌اند.

محققان این مطالعه با تشکیل ۶ گروه تمرکز، سه گروه در مینسوتا و سه گروه در کارولینای شمالی، به شرکت‌کنندگان در مطالعه، اطلاعاتی در خصوص فناوری‌نانو و استفاده از آن در محصولات غذایی ارائه کردند. سپس از شرکت‌کنندگان یک سری سوالاتی پرسیده شد که برچسب‌گذاری محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو را بررسی می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق، به طور خاص از برچسب‌گذاری محصولات غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو یا بسته‌بندی‌های حاوی فناوری‌نانو در مواد غذایی حمایت کردند.

هرچند که درخواست برچسب‌گذاری به این معنا نیست که مردم لزوما مخالف استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی هستند. برای مثال بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این تحقیق، به استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی برای افزایش عمر مفید آنها حمایت کرده بودند اما در عین حال خواستار برچسب‌گذاری آنها نیز بودند.