فرصت‌های بازار نانوحسگرها

در حال حاضر تنها کاربرد نانوحسگرها در حوزه ی تشخیص‌های پزشکی است؛ اما در آینده‌ای نزدیک، انتظار می‌رود شاهد تجاری‌سازی کاربردهای نانوحسگرها در حوزه‌ها ی دیگر نیز باشیم.

شرکت ریسرچ اند مارکت (Research and Markets) به تازگی، گزارش جدیدی با عنوان «بازار نانوحسگرها ۲۰۱۴»، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر نانوحسگرها در حوزه‌ی  تشخیص‌های پزشکی استفاده می‌شوند؛ اما انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد تجاری‌سازی کاربردهای نانوحسگرها در حوزه‌های نظامی، امنیت داخلی، پایش محیط زیست و چندین حوزه دیگرنیز باشیم. تحلیل‌گران شرکت نانومارکت بر این باورند که در بلند مدت، درآمدهای به دست آمده از نانوحسگرها، به دلیل توسعه کاربردهای گوناگون آن ها در زمینه‌هایی نظیر تولید میکروالکترونیک و بازار ساخت و ساز خواهد بود. همچنین در کوتاه‌مدت، به عنوان یک فناوری توانمندساز، در حوزه اینترنت و رباتیک توسعه خواهند یافت.
گزارش جدید، نحوه‌ی پیدایش فرصت‌های تجاری مبتنی بر نانوحسگرها را شناسایی نموده و حجم و اندازه این فرصت‌ها را برای ۸ سال آینده پیش‌بینی می‌کند. در این گزارش، هر یک از کاربردهای نانوحسگرها به طور کامل تحلیل، و نحوه ورود آنها به بازار نیز ارائه شده است. برخی از محورهای اصلی گزاش جدید عبارتند از:
• تجزیه و تحلیل راهبردهای شرکت‌های فعال در حوزه نانو حسگرها
• برنامه‌های تجاری‌سازی نانوحسگرها
• راهنمای کامل مدیریت بازار و محصول صنعت حسگرها
• کاربردهای نانومواد و زیست‌شناسی در حوزه نانوحسگرها
• الزامات کسب و کار و روندهای مربوط به سنتز نانوحسگرها
متن کامل این گزارش، به قیمت ۲۹۹۵ دلار از طریق نشانی زیر قابل خریداری است. http://www.researchandmarkets.com/search.asp?q=Nanosensor+Markets+2014&cat_id=