راه‌اندازی دو شرکت جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فناوری‌ نانو

شرکت پلاتینیم کپیتال (Platinum Capital) دو شرکت جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فناوری‌ نانو راه‌اندازی کرده است. هدف از این کار وارد شدن به بازارهای جدید فناوری‌ نانو است.

شرکت پلاتینیم کپیتال (Platinum Capital) که یکی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است، اعلام کرد که دو شرکت جدید در حوزه‌ی فناوری‌ نانو به نام‌های PCGID و PCGIP راه‌اندازی کرده است. هدف از تأسیس این دو شرکت، ایجاد دو شعبه برای سرمایه‌ گذاری در ۵ بازاری است که به شدت تحت تأثیر فناوری‌ نانو است. این ۵بازار
سرمایه‌ گذاری عبارتنداز: الکترونیک، انرژی، محیط‌زیست، تولید و آویونیک (فن استفاده از دستگاه‌های الکتریکی و خودکار در هوانوردی و نجوم-مترجم). 
پلاتینیم کپیتال این دو شرکت را به این دلیل راه‌ اندازی کرده است تا بتواند در حوزه‌های مورد نیاز خود به راحتی سرمایه‌گذاری کند.
مالکوم بیکرستاف، از سهام‌ داران شرکت پلاتینیم کپیتال، می‌گوید: «در طول یک دههی گذشته شرکت‌هایی که در حوزه‌ی فناوری‌ نانو فعالیت داشتند رشد قابل توجهی بدست آورده‌اند؛ به طوری که این شرکت‌ها از نظر رشد سهام از جملهی شرکت‌هایی با عملکرد عالی محسوب می‌شوند. با این حال نمی‌توان گفت که چون پیش از این وضعیت این شرکت‌ها مناسب بوده، پس از این نیز همان طور خواهد بود. در واقع گذشته ضمانت آینده نیست. بنابراین باید با افزایش خلاقیت و بهبود خدمات و محصولات در این مسیر با استواری گام برداشت».
این دو شرکت جدید با دیگرهمتایان خود متفاوتند. بارزترین تفاوت‌ در گستردگی دامنهی  فعالیت آنهاست. آنها تلاش
می‌کنند تا خطرات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را به تفکیک مشخص کرده و تا حد امکان آن ها راکاهش دهند.
زو سیمپسون ،از تحلیل‌ گران شرکت پلاتینیم کپیتال، می‌گوید: «تأسیس این دو شرکت یک گام رو به جلو برای آینده در حوزه‌ی فناوری‌ نانو است».
پلاتینیم کپیتال یک شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری است که بیشتر روی شرکت‌های تازه تأسیسی که در حوزه‌ی فناوری‌ نانو و زیست‌ فناوری فعالیت دارند، سرمایه‌گذاری می کند. این شرکت پروژه‌های سرمایه‌گذاری متعددی را با موفقیت تجربه کرده است.