برنامه‌ای ویژه برای تولید انبوه محصولات فناوری‌ نانو

برنامه جدید به دنبال استفاده از روش‌های جدید یکپارچه کردن عناصر بسیار کوچک با هدف توسعه روش‌های مونتاژ و کوچک‌سازی نوینی است که بتواند در مقیاس صد هزار مرتبه کوچکتر از فناوری‌های پیشرفته کنونی فعالیت کند.

در صورتی که بسیاری از مواد موجود در مقیاس بسیار کوچک تولید شوند، دربرگیرنده ویژگی‌های مفیدی خواهند بود. تغییرات سریع گرمایی، خواص الکتریکی و … از جمله ویژگی‌هایی هستند که در مقیاس نانو روی می‌دهند. فقدان دانش لازم در زمینه حفظ خواص مواد در مقیاس نانو در مقیاس‌های بزرگ‌تر، و نبود قابلیت‌های مونتاژ اقلام در مقیاس نانو، از جمله چالش‌های فنی تولید انبوه مواد نانومقیاس هستند.
در این راستا و برای کمک به رفع این چالش‌ها، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا، برنامه اتم‌ها برای تولیدDARPA  را تهیه و تدوین کرده است. این برنامه به دنبال توسعه فناوری‌های ارتقا یافته برای مونتاژ قطعات مقیاس اتمی است. همچنین این برنامه به دنبال یکپارچه کردن این عناصر در قالب مواد و سیستم‌های مقیاس نانو به مقیاس محصول است تا بتواند به روش‌های مختلف از خواص مقیاس نانو بهره‌برداری کند.
به گفته جام مین، مدیر برنامه DARPA: «برنامه جدید به دنبال استفاده از روش‌های جدید یکپارچه کردن عناصر بسیار کوچک با هدف توسعه روش‌های مونتاژ و کوچک‌سازی نوینی است که بتواند در مقیاس صد هزار مرتبه کوچکتر از فناوری‌های پیشرفته کنونی فعالیت کند. در صورت موفقیت، برنامه A2P می‌تواند به ایجاد انواع کاملاً جدید مواد که در برگیرنده خواص مقیاس‌ نانو در تمامی مقیاس‌ها باشد، کمک نماید. این برنامه می‌تواند به کوچک‌سازی مواد، ادوات و فرایندهایی که با استفاده از فناوری‌های کنونی امکان کوچک‌سازی آن‌ها وجود ندارد، کمک نماید. همچنین این برنامه امکان ساخت محصولات و سیستم‌های سه‌بعدی در مقیاس‌های بسیار کوچک را نیز فراهم می‌کند».