پذیرش سه استاندارد جدید فناوری‌نانو توسط FDA

سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا به تازگی و به عنوان بخشی از به روزرسانی‌های اساسی خود در حوزه فهرست استانداردهای شناخته شده، سه استاندارد جدید فناوری‌ نانو را پذیرفته است.

سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA) به تازگی و به عنوان بخشی از به روزرسانی‌های اساسی خود در حوزه فهرست استانداردهای شناخته شده، سه استاندارد جدید فناوری‌ نانو را پذیرفته است. این اسناد در برگیرنده یک مشخصه فنی (TS) توسعه یافته  توسط کمیته فنی فناوری‌ نانوی (TC) سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) و دو استاندارد دیگر که توسط ASTM International توسعه یافته است. این مؤسسه یکی از اعضای مؤسسه ملی استاندارد ایالات متحده آمریکا (ANSI) است.
ISO/TS 14101، مشخصات سطح نانوذرات طلا برای پایش سمیت خاص نانومواد را پوشش می‌دهد. روش FT-IR که توسط FDA در ماه ژانویه ۲۰۱۵ پذیرفته شده، توسط کارگروه TC 229سازمان جهانی استاندارد به رهبری آمریکا توسعه یافته است. یکی از فعال‌ترین کمیته‌های سازمان بین‌المللی استاندارد، ISO/TC 229 است که بر توسعه استانداردهای فناوری‌ نانو شامل اصطلاحات و اسامی، مترولوژی و تعیین مشخصات، روش‌های آزمایش، مدل‌سازی و شبیه‌سازی و اقدامات علمی در زمینه ملاحظات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی تمرکز دارد.
یکی دیگر از استانداردهایی که توسط سازمان غذا و دارو پذیرفته شده است ASTM E2490 می‌باشد. این استاندارد، راهنمای استاندارد برای اندازه‌گیری توزیع ذرات نانومواد در سوسپانسیون از طریق طیف‌سنجی همبستگی فوتون (PCS) است. همچنین استاندارد ASTM E2535 نیز راهنمای استاندارد برای دستکاری ذرات نانومقیاس در محیط‌های حرفه‌ای است.