پروژه آموزشی اروپا در حوزه نقاط کوانتومی

پروژه فونسی به دنبال تحقق هدف آموزشی در زمینه نقاط کوانتومی از طریق اجرای یک برنامه تحقیقاتی در زمینه نانوفتونیک و نانوبلورها است.

فونسی (Phonsi)، کنسرسیومی متشکل از مؤسسات تحقیقاتی، شرکت IBM و یک شرکت نوپا به نام سینگل کوانتوم (Single Quantum) است که در زمینه سنتز، تعیین مشخصات و همگرایی نانوبلورها تخصص دارد. این پروژه به دنبال آموزش نسل آتی محققانی با تخصص‌های برتر در تمامی حوزه‌های علوم نانوبلور است. آرمان این پروژه، کسب دیدگاه‌های جدید در زمینه سنتز، تعیین مشخصات، پردازش و همگرایی نانوبلورها در ادواتی است که به ما این امکان را می‌دهد تا در سطح یک فتون منفرد عمل نماییم.
نقاط کوانتومی مواد نیمه‌هادی بسیار کوچکی هستند (نانوبلورها) که می‌توانند برای انتشار و شناسایی نور با مشخصات بسیار خاص، حتی در سطح فتون منفرد استفاده شوند.
پروژه فونسی با حمایت سازمان‌هایی نظیر دانشگاه کاردیف، شرکت فیلیپس، نکس‌دات، فِلِماک و … اجرا می‌شود. در این راستا دانشگاه گنت (Ghent) نیز راهبری پروژه آموزشی بزرگ اروپا در زمینه نقاط کوانتومی را برعهده دارد.
در صورتی که اروپا بخواهد در توسعه فتونیک‌های مبتنی بر نانومواد پیشگام باشد، آموزش محققان با مهارت‌های مورد نیاز بسیار ضروری است. در این راستا نیز فونسی به دنبال تحقق این هدف آموزشی از طریق اجرای یک برنامه تحقیقاتی در زمینه نانوفتونیک و نانوبلورها است.